Zowel de provincie, als degenen op wie de regels van toepassing zijn én hun omgeving kunnen er aan bijdragen dat regels beter worden nageleefd. Om dit te realiseren zet de provincie onder meer in op:

  • Andere vormen van handhaving waardoor overtreders direct worden aangesproken en/of aangepakt zoals toezicht op afstand en lik-op-stuk-beleid.
  • Meer en beter informeren, ondersteunen en betrekken van omwonenden.
  • Bewustwording creëren bij ondernemers zodat zij meer hun eigen verantwoordelijkheid tot naleving nemen. Hiertoe heeft de provincie Noord-Brabant een handig instrument voor organisaties ontwikkeld: Test nalevingscompetentie.

Download hier de Kaderstellende nota.

Zie ook