Zonne-energie

De markt voor zonne-energie is volop in ontwikkeling. Het in de markt zetten van zonnepanelen is echter nog onvoldoende rendabel, daar is meer onderzoek voor nodig. Voor Brabant biedt dit unieke kansen.

Solliance

In Zuidoost-Brabant is een stevige hightech- en maakindustrie aanwezig, met expertise in de machines die zonnecellen produceren. Bedrijven en onderzoeksorganisaties hebben zich verbonden in Solliance, een samenwerkingsverband van ECN, TNO Industrie & Techniek, TU/e, het Holstinstituut en IMEC. Binnen Solliance wordt de kennis uit een groot aantal terreinen samengebracht. De provincie is een belangrijke partner.

Investeren

De provincie steunt Solliance financieel met de inrichting van labfaciliteiten en het 'valorisatieprogramma solar'. Dat doen we vanwege het maatschappelijke effect en de economische impuls voor de regio. Brabant kan uitgroeien tot een belangrijke internationale speler en Solliance kan internationaal tot de top vijf van onderzoeksinstituten gaan behoren. Naar verwachting levert de investering in 2020 meer dan 10.000 banen op.

Zie ook