Proef voor energiezuinige sportclubs

Sportverenigingen besteden zo’n 15 tot 20% van hun uitgaven aan hun energierekening. Vaak ontbreekt het bij verenigingsbesturen aan tijd, expertise of financiën om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Terwijl er bij sportverenigingen vaak veel mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met energie en zo geld over te houden voor de vereniging.

Bewustmaken van duurzame energie

Energiebesparing en –opwekking zijn maatwerk. Het energieverbruik, de accommodatie, de eigendomssituatie van velden en gebouwen en de financiële mogelijkheden verschillen van vereniging tot vereniging. Voor de test is een zo divers mogelijke selectie gemaakt van sportaccommodaties. Op die manier brengen de provincie en haar partners voor iedere situatie een passende oplossing in kaart en kunnen zo veel mogelijk sportverenigingen verduurzamen.

Volg de pilot

In april is het selectieproces afgerond. Vanaf mei worden de energiescans uitgevoerd waarbij de behoeften, ambities en mogelijkheden van de verschillende accommodaties worden onderzocht. Later volgt er meer nieuws over de verduurzaming van sportaccommodaties in Brabant.