Proef voor energiezuinige sportclubs

Sportverenigingen besteden zo’n 15 tot 20% van hun uitgaven aan hun energierekening. Vaak ontbreekt het bij verenigingsbesturen aan tijd, expertise of financiën om energie te besparen of duurzame energie op te wekken. Terwijl er bij sportverenigingen vaak veel mogelijkheden zijn om zuiniger om te gaan met energie en zo geld over te houden voor de vereniging.

Bewustmaken van duurzame energie

Energiebesparing en -opwekking zijn maatwerk. Het energieverbruik, de accommodatie, de eigendomssituatie van velden en gebouwen en de financiële mogelijkheden verschillen van vereniging tot vereniging. Voor de pilot werd daarom een zo divers mogelijke selectie gemaakt van sportaccommodaties. Op die manier brachten de provincie en haar partners voor iedere situatie een passende oplossing in kaart.

Grootschalige uitrol

De pilot bevindt zich inmiddels in de afrondende fase. De energiescans waarbij de behoeften, ambities en mogelijkheden van de verschillende accommodaties werden onderzocht, zijn afgerond. En de provincie en haar partners zijn nu bezig de resultaten hiervan op grote schaal uit te rollen.