Conferentie SLIM

Tijdens de conferentie Samen Langdurig Impact Maken (SLIM) op 13 juni worden een tweetal workshops over het thema ‘Energiearmoede’ georganiseerd. Deze workshops gaan in op de eerste lessen die het projectteam kan trekken uit het voorbereidings- en uitvoeringsproces van de gemeentelijke pilotprojecten. De gemeente Bernheze licht hierbij een tipje op van de sluier van hun eigen lokale aanpak. Benieuwd over dit thema? Kom dan naar de workshop tijdens de conferentie. Deelname is gratis. Meld u hier aan.

Energie voor Iedereen

Binnen de pilot Energie voor Iedereen wordt gewerkt aan nieuwe mogelijkheden om huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden bij de energietransitie te betrekken en energiearmoede te voorkomen. De pilot is een samenwerking tussen de provinciale domeinen Sociaal en Energie, Enpuls en een groeiende groep gemeenten. Waaronder de gemeenten Bernheze en Breda, die specifiek rond deze huishoudens projecten opstarten. Binnen de gemeentelijke pilotprojecten gaan lokale partners met inzet van expertise vanuit zowel het sociaal domein als vanuit energie én in co-creatie met de doelgroep innovatief aan de slag.

Energieambitie

De provincie Noord-Brabant ziet de urgentie en de noodzaak om de energietransitie te versnellen. Zij wil verbinden, inspireren en mobiliseren om in Brabant in 2030 50 % van de energie duurzaam op te wekken en de CO2-uitstoot met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. De provincie heeft daarbij extra aandacht voor een inclusieve energietransitie, zoals opgenomen in de energieagenda 2030.

Contact

Workshop: Energie voor Iedereen

Reacties (1)

 1. henk Daalder
  12-06-2019 15:34 uur

  Er is een redelijk simpele oplossing voor energiearmoede.
  Gun het mensen dat ze hun eigen duurzame stroom opwekken, met een eigen kavel windpark. En dat ze die stroom mogen salderen.
  Daarmee hebben ze stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh.
  Met een elektrische CV ketel kunnen ze dan van het gas af, voor de helft van de kosten van aardgas.
  En een dure verbouwing is niet nodig.
  Elk huishouden koopt dan een kavel windpark voor eigen gebruik, en heeft dan ca 18 cent voordeel per opgewekte kWh.
  Dat voordeel is zo groot, dan de grondeigenaren, dan ook wat meer kunnen krijgen, in ruil voor het gunnen dat vele huishoudens trotse eigenaar zijn van een eigen windpark.
  Gemeente of provincie kunnen arme huishoudens een kavel windpark in bruikleen geven.
  Als het maar past in art 95a, lid2a, van de Elektriciteitswet, "zelf stroom opwekken, voor eigen gebruik, en voor eigen rekening en risico"

  Deze aanpak sluit helemaal aan bij het besluit in het klimaatakkoord dat 50% van nieuwe windparken van burgers moet zijn.
  Alleen rechtse partijen denken dan aan aandeelhouders, met SDE subsidie van burgers.
  Maar bij aanpak zonder energiearmoede, hebben de eigenaren ook het vruchtgebruik.
  Want met salderen is het gebruik van een eigen kavel windpark risicoloos.
  Laten we dat benutten voor een snellere energietransitie, met draagvlak en voordeel voor burger, ipv kosten.
  En het past ook in het nieuwe coalitieakkoord

  De gemiste energiebelasting kan met een wat hogere vliegtax opgehaald worden
  Teken deze petitie
  https://salderenvanstroom.petities.nl/

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.