In Den Bosch, Rosmalen en Woudrichem deelt een groep buurtgenoten sinds vier maanden twee elektrische deelauto’s. Via een app kunnen de buurtbewoners de auto reserveren en ze zijn er samen voor verantwoordelijk dat de auto’s opgeladen en schoon gehouden worden. De initiatiefnemers van deze pilot vertellen hoe zij en hun buren de afgelopen maanden hebben ervaren. 

Meerendonk - Den Bosch

Stephanie Vorstenbosch las in het Brabants Dagblad de aankondiging van het project Auto van de Straat en was meteen enthousiast. ‘Ik heb eerst via de Facebookpagina van onze buurt gecheckt of er animo voor zou zijn’, vertelt Stephanie. Dat bleek het geval. ‘De reacties waren heel positief en veel mensen gaven aan dat ze zich graag zouden aansluiten bij de pilot.’ Toen de auto’s werden bezorgd, maakten Stephanie en andere enthousiaste buurtbewoners hier meteen een groot kick off feest van. Hierna verspreidde het nieuws over de deelauto’s zich snel en stroomde de aanmeldingen binnen. Er doen nu tussen de 25 en 30 huishoudens mee aan de pilot. De afgelopen maanden zijn de buurtgenoten heel goed bevallen. ‘Er is altijd een auto beschikbaar als je er een nodig hebt, dus mensen komen erachter dat je dan eigenlijk geen tweede auto meer nodig hebt. Verder vindt iedereen het elektrisch rijden iedereen heel fijn’, vertelt Stephanie enthousiast. Een van de mooiste opbrengsten is misschien wel de saamhorigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het delen van een auto. Stephanie: ‘Door de deelauto’s heb ik mensen gesproken die ik eerder niet kende. Het motto in onze buurt is dan ook ‘delen is het nieuwe buurten!’.

Kattenbosch – Rosmalen

‘Wij zijn in deze wijk erg bezig met duurzaamheid. Dus toen ik hoorde over Auto van de Straat, leek me dat een mooie kans voor onze wijk om te ontdekken hoe elektrisch rijden en auto delen zou bevallen’, vertelt Ton Dietvorst uit Rosmalen. ‘Al voor de auto’s in de straat werden afgeleverd, hadden zich 36 bestuurders aangemeld!’. De ervaring van de deelauto’s verschilt per gebruiker, maar is over het algemeen positief. ‘We hadden een beetje een moeizame start. Eén auto viel steeds uit en daar werden mensen onzeker van. Je wilt toch op een auto kunnen vertrouwen’, aldus Ton. Het reserveren vinden sommige buurtbewoners ook lastig. ‘Ik heb zelf nooit misgegrepen, maar als je besluit om een eigen auto de deur uit te doen, wil je wel de zekerheid hebben dat je een auto kan pakken als dat nodig is’. Er is veel betrokkenheid vanuit alle deelnemers. ‘Als er iets mis is, wordt dit in de appgroep gemeld en zorgen mensen zelf dat het probleem wordt opgelost’, vertelt Ton. Een tijdje geleden heeft hij een enquête uitgezet binnen de wijk. ‘Er zijn voldoende mensen enthousiast om in ieder geval met één auto door te gaan. Misschien zelfs met twee, want het liefst zou je één auto per vijf bestuurders willen. Ook is het belangrijk om na te denken over de verschillende soorten gebruikers. Sommigen zullen de auto structureel gebruiken en anderen slechts incidenteel. Daar zou je de abonnementsvorm op aan moeten passen’. 

De Vesting – Woudrichem

Ook de vesting van Woudrichem is de uitdaging met de elektrische deelauto’s met veel enthousiasme aangegaan. ‘Omdat er in de vesting weinig parkeerruimte is, wilden we kijken of we door gebruik van deelauto’s de hoeveelheid blik in de buurt kunnen verminderen’, legt Lies Kersten uit. Het auto delen is de bewoners van de vesting over het algemeen goed bevallen en bracht ook nog wat onverwachte voordelen met zich mee. Zo koos een aantal deelnemers er bewust voor om hun tweede auto niet te gebruiken en pakten ze hierdoor vaker de fiets. Lies: ‘We merkten ook dat het rust gaf. Omdat je niet altijd een auto tot je beschikking hebt, spaar je de klussen waarvoor je een auto nodig hebt op. Dit leidt er toe dat je tijd overhoudt en bepaalde zaken zich in de tussentijd zelf al oplossen’. Naast alle positieve ervaringen, liep Lies ook tegen een aantal dingen op. ‘De gemeente heeft tot nu toe te weinig laadpalen geplaatst, waardoor je de auto niet altijd op kan laden. Omdat wij geen alternatief hebben voor de auto, geen OV, zijn voldoende oplaadpalen onmisbaar’, aldus Lies. ‘Verder heeft het auto delen veel voordelen, mits de groep delers echt gemotiveerd is om er samen wat van te maken. Nu zijn mensen niet altijd even nauwkeurig in het minstens halfvol terugbrengen en het schoonhouden van de auto’s’. Een tip die Lies dan ook graag mee wil geven aan andere buurten is dat het heel belangrijk is om van te voren goed de spelregels af te spreken. Lies: ‘Zo is het duidelijk wat er van iedereen verwacht wordt en dan is het ook makkelijker om buurtgenoten op hun gedrag aan te spreken’.

Contact

Eerlijk zullen we onze auto’s delen