Elektrisch rijdenSteeds meer mensen leveren zelf energie, met zonnepanelen of met restwarmte. Om te zorgen dat die stroom terecht komt waar het op dat moment nodig is, is een slimme infrastructuur nodig. In Brabant werken bedrijven aan de techniek van slimme infrastructuur ook wel aangeduid als 'smart grids'. De provincie stimuleert deze ontwikkeling.

Slim Laden Brabant

In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ ontwikkelt de provincie samen met netwerkbedrijf Enexis innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen. Gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen zijn hier nauw bij betrokken. In 2014 en 2015 werden zo’n 600 van deze nieuwe laadpalen in Brabant geplaatst. De komende jaren komen daar zo'n 1250 slimme laadpalen bij. Automobilisten kunnen bovendien binnen de pilot ‘Free Choice Supplier’ kiezen om te laden als de stroom goedkoop is.

Ook zijn de provincie, Enexis en Enpuls gestart met het ontwikkelen en voorbereiden van 2 showcases. Met deze showcases willen de partijen laten zien dat rijden op (lokaal opgewekte) zon en wind mogelijk is. Daarbij gaan ze onderzoeken wat er nodig is om dit op grote schaal toe te passen.

Smart Energy Regions

Een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelt hun krachten op het gebied van slimme netwerken onder het label ‘Smart Energy’. Samen ontwikkelen en implementeren zij concepten van moderne regionale energiehuishoudingen. Ze integreren de productie, distributie, opslag en het efficiënte gebruik van energie door middel van hightech innovaties. Het lokale zwaartepunt van het cluster is Smart Energy Regions Brabant, waar onderzoek, test & integratie en business development samenkomen.

Brainport Smart Distric Brandevoort

In de Helmondse wijk Brandevoort ligt het plangebied ‘De Marke’. De ideale plek om in te richten als living lab voor de stad van morgen. Het Brainport Smart District Brandevoort wil hier dan ook een integraal smart city project van maken op basis van 12 verschillende thema’s die allemaal met elkaar samenhangen. Mobiliteit is een van die thema’s. Een bijzonder project waarbij ook de provincie is betrokken.