Elektrisch rijdenSteeds meer mensen leveren zelf energie, met zonnepanelen of met restwarmte. Om te zorgen dat die stroom terecht komt waar het op dat moment nodig is, is een slimme infrastructuur nodig. In Brabant werken bedrijven aan de techniek van slimme infrastructuur ook wel aangeduid als 'smart grids'. De provincie stimuleert deze ontwikkeling.

Slim Laden Brabant

In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ ontwikkelt de provincie samen met netwerkbedrijf Enexis innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen. Gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen zijn hier nauw bij betrokken. In 2014 en 2015 worden zo’n 600 van deze nieuwe laadpalen in Brabant geplaatst. Automobilisten kunnen binnen de pilot ‘Free Choice Supplier’ kiezen om te laden als de stroom goedkoop is.

Meer informatie vindt u op www.slimladenbrabant.nl

Smart Energy Regions

Een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelt hun krachten op het gebied van slimme netwerken onder het label ‘Smart Energy’. Samen ontwikkelen en implementeren zij concepten van moderne regionale energiehuishoudingen. Ze integreren de productie, distributie, opslag en het efficiënte gebruik van energie door middel van hightech innovaties. Het lokale zwaartepunt van het cluster is Smart Energy Regions Brabant, waar onderzoek, test & integratie en business development samenkomen.

 

 

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links