In Noord-Brabant zijn drie valorisatieprogramma’s actief:

In deze organisaties werken het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en kenniscentra samen. De valorisatieprogramma’s richten zich op:

  • Ondernemerschapsonderwijs,
  • Valoriseren van kennis (het verwaarden van publieke kennis) en
  • Begeleiden en financieren van startups.

Het totale budget van de drie Brabantse valorisatieprogramma’s bedraagt circa € 50 miljoen waarvan € 12,4 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Leren ondernemen

Studenten van Brabantse kennisinstellingen kunnen deelnemen aan leerlijnen, onderwijsmodules en masterclasses om hun ondernemende vaardigheden te verbeteren.

Kennisvalorisatie

In de valorisatieprogramma’s wisselen partners kennis uit om nieuwe vondsten en marktkansen te creëren. Bij Bright Move zijn er meerdere Living Labs actief en vanuit de TU/e zijn diverse spin-offs ontstaan op het gebied van robotica en fotonica. Ook de Design & Innovation Centers van Ondernemerslift+ en de Game-incubator bij Starterslift dragen bij aan de internationale concurrentiepositie van bestaande en startende bedrijven in de provincie Noord-Brabant.

Begeleiden en financieren van startups

Elk van de valorisatieprogramma’s hebben hun eigen focusgebieden rondom de aanwezige kennisinstellingen (High Tech Systems en Materials bij Bright Move, Agrifood bij Ondernemerslift+ en een meer generieke aanpak bij Starterslift). Startups kunnen hier onder strenge voorwaarden terecht voor financiering via preseed en proof-of-concept leningen.

Wat leveren valorisaties op?

Startups leveren een belangrijke bijdrage aan economische groei en innovatiekracht. Sinds 2013 hebben innovaties, die via de valorisatieprogramma’s tot stand zijn gekomen, honderden nieuwe banen en tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Ook hun maatschappelijke voordeel is van belang. Deze innovaties maken ons leven makkelijker, onze gezondheidszorg preciezer of ons vervoer duurzamer.

Zie ook