1. Cluster Food & Nutrition

Brabant wil tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren. Om dit te realiseren daagt de provincie met het Innovatieprogramma Agrofood ondernemers en kennisinstellingen uit tot nieuwe initiatieven.

2. Cluster Life Sciences & Medische Technologie

Brabant heeft een goede combinatie van kennis en kunde op het vlak van medische technologie. De provincie maakt innovatie mogelijk met subsidieregelingen als ‘OP-Zuid’ en ‘Pieken in de Delta’. Brabant is met name sterk in geneesmiddelenontwikkeling, medische technologie en biomedische wetenschap.

3. Cluster Maintenance 

Maintenance omvat het onderhoud van dure hoogwaardige goederen en installaties  en draagt bij aan verlaging van productiekosten, uitstoot van gassen en het verbeteren van duurzaamheid en veiligheid.

Het Dutch Institute World Class Maintenance is een samenwerkingsverband die innovatie en samenwerking stimuleert  tussen bedrijven en topsectoren betrokken bij onderhoud van dure hoogwaardige goederen en installaties.  De provincie stimuleert en financiert deze samenwerking samen met provincies Zeeland en Limburg.

4. Cluster Logistiek 

Noord-Brabant is een belangrijke logistieke regio, gelegen tussen wereldhavens Antwerpen en Rotterdam. Deze ligging maakt Brabant interessant voor de logistieke sector voor overslag, assemblage en doorvoer van goederen van en naar het Europese achterland. 
Met de logistieke agenda Brabant wil de provincie zijn strategische toppositie verder versterken. 

5. Cluster hightech maakindustrie

Binnen de hightech sector wordt de nadruk sterk gelegd op het blijven vernieuwen en innoveren van de producten.
Om te komen tot innovatie dienen groepen van bedrijven samen te werken aan een eindproduct. De provincie en partners brengen bedrijven bij elkaar om dit te stimuleren.

6. Cluster Biobased Economy

De Biobased Economy is een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele grondstoffen, maar van groene grondstoffen ofwel biomassa. De provincie stimuleert de transitie naar deze nieuwe economie

Zie ook