In Brabant is veel innovatieve kennis aanwezig, bijvoorbeeld bij de zes Brabantse hoger onderwijsinstellingen. Startups die een slim idee hebben om op basis van kennis een innovatief product of dienst te ontwikkelen, kunnen zich wenden tot het Brabantse startup-programma. Hierin bundelen diverse partijen hun krachten: zoals het hoger onderwijs, de Brabantse Onwikkelings Maatschappij (BOM) en diverse regionale organisaties, die startups kunnen helpen om hun innovatie te ontwikkelen en in de markt te zetten, bijvoorbeeld bij het vinden van financiering of toegang tot kennis en netwerken.
Het programma benut de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan bij de regionale valorisatieprogramma’s (Starterslift, Bright Move, Ondernemerslift+).
 

Financieren van startups

Startups hebben vaak moeite met het vinden van financiering om een product te kunnen ontwikkelen. Het startup-programma helpt ondernemers daarbij. Het programma kan onder andere ondernemers begeleiden naar het Brabantse Startup Fonds i.o. voor leningen tussen de € 50.000 en € 350.000.

Wat leveren startups op?

Startups leveren een belangrijke bijdrage aan economische groei en innovatiekracht. Sinds 2013 hebben innovaties van Brabantse startups honderden nieuwe banen en tientallen miljoenen euro’s opgeleverd. Ook hun maatschappelijke voordeel is van belang. Deze innovaties maken ons leven makkelijker, onze gezondheidszorg beter of ons vervoer duurzamer.

Zie ook