Biobased Brabant Fonds

Veel Brabantse bedrijven willen inspelen op de snel groeiende markt voor biologisch plastic, natuurlijke kleurstoffen en verpakkingsmaterialen en tal van andere producten. Maar financiers staan niet in de rij voor deze biobased innovaties. Door het Biobased Brabant Fonds zijn nieuwe technologieën toch te ontwikkelen en op de markt te brengen. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit fonds.

Biorizon

Biorizon is een samenwerking tussen kennisinstellingen met als doel de ontwikkeling van bio-aromaten te versnellen. Bio-aromaten zijn belangrijke grondstoffen voor de chemische industrie die op dit moment nog van aardolie worden gemaakt. Het doel van het Biorizon-programma is om aromaten te ontwikkelen van natuurlijk reststromen, zoals hout of suikers. In 2025 moeten deze bio-aromaten commercieel op de markt komen.

Biobased ecosysteem

Met bovenstaande investeringen versnelt de provincie de ontwikkeling naar groene grondstoffen en wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Daarbij trekt de investering van de provincie ook andere investeringen naar Brabant toe. In de periode 2010-2015 investeerde de provincie € 13,5 miljoen om de biobased economie te bevorderen. Dit leidde ertoe dat ook kennisinstellingen en andere provincies investeerden, waardoor in totaal € 25 miljoen aan publieke middelen vrijkwam. Ook stak het bedrijfsleven in 2014 en 2015 ruim € 200 miljoen in biobased economy. De provincie wil met deze ontwikkelingen een ecosysteem creëren in West-Brabant rond de biobased toplocaties.

Contact

Investeren in biobased economy

Zie ook