Biobased economy
Klanten kiezen steeds vaker biobased producten en bedrijven stellen duurzaamheidseisen aan hun producten. Mede door deze maatschappelijke ontwikkelingen, het schaarser worden van fossiele grondstoffen en internationale klimaatafspraken is biobased economy een belangrijke ontwikkeling. De vraag naar biobased producten groeit dus binnen de chemische industrie. Brabant kent een goede uitgangspositie om de biobased economy te ontwikkelen: de aanwezige chemie gebruikt resten uit de agrofoodsector. De provincie Noord-Brabant zet zich daarom samen met kennispartners, bedrijfsleven en ontwikkelbedrijven in om clusters en ketens te ontwikkelen die (inter)nationaal het verschil maken. De biobased economy is een motor voor de Brabantse kenniseconomie en de werkgelegenheid.

Zie ook