De provincie richt zich op ambitieuze bedrijven met maximaal 250 werknemers. Deze middelgrote en kleine bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid van Brabant. Bij de ondersteuning van ondernemers werkt de provincie samen met haar uitvoeringsorganisatie de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Stimulus en met partners als de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel. De infographic geeft een overzicht van de fondsen en innovatieprogramma’s van de provincie.

Groeifase

Het aanbod voor ondersteuning van bedrijven is aangepast op de fase van ontwikkeling van het bedrijf. De provincie biedt starters bijvoorbeeld, via Braventure, toegang tot kapitaal, netwerken, kennis en faciliteiten. Via verschillende fondsen en regelingen kunnen meer volgroeide bedrijven financiering krijgen voor ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. De mkb-plusfaciliteit brengt kapitaal van de Europese Unie, Rijksoverheid, private financiers en provincie samen voor succesvolle bedrijven die snel willen en kunnen groeien.

Contact

Ondersteuning mkb-bedrijven

Zie ook