De aanleg van snelle internetverbinding is voor de toekomst even belangrijk als wegen, het gasnet, het riool en het elektriciteitsnet. De aanleg van een netwerk voor snel internet vergt grote investeringen. In gebieden met weinig mogelijke internetabonnees kunnen bedrijven deze investeringen moeilijk terugverdienen. Delen van het buitengebied blijven dan zonder internet. Met het Breedbandfonds Brabant wil de provincie hierin investeren.

Breedbandfonds Brabant tijdelijk gesloten

Het Breedbandfonds verstrekt leningen en garanties tegen gunstige voorwaarden. Het fonds is opengesteld per 1 april 2014 en bedraagt € 50 miljoen. Bedrijven en burgerinitiatieven hebben lening uit het fonds aangevraagd. In 2016 is het gebleken dat verschillende partijen zonder overheidsfinanciering in een deel van het Brabantse buitengebied internet aanleggen. De provincie bekijkt de komende tijd hoe de aanleg van het glaswezelnetwerk verloopt en neemt in 2018 besluit over de toekomst van het fonds. Het fonds is tijdelijk gesloten voor nieuwe aanvragen. Doel blijft om Brabanders in het buitengebied van snel internet te voorzien.

Kennisbank Samen Snel Internet

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een online kennisbank opgericht voor lokale breedbandinitiatieven: SamenSnelInternet. Deze website helpt u als initiatiefnemer op weg met technieken, praktijkvoorbeelden en een stappenplan. Deze kennisbank is met name gericht op buitengebieden.

Investering in maatschappij en economie

De aansluiting van alle Brabantse huishoudens en ondernemingen op internet is belangrijk voor ontwikkeling van de agrarische sector (‘smart farming’), slimme zorg, innovatief onderwijs, recreatie, toerisme en de ontwikkelingen in duurzame en decentrale energie in Brabant. Ook draagt sneller internet bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in het Brabantse buitengebied: de toegang tot breedband versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers.

Zie ook