Synaffix

Lifetech is een cluster met internationale potentie. De wereldwijde markt groeit volgens verwachtingen naar een omzet van € 390 miljard in 2018. Dankzij de nauwe samenwerking met de hightechcluster is lifetech in Brabant op wereldschaal concurrerend. Van de vijftien grootste fabrikanten van medische apparatuur zitten er zes in Brabant. In de regio zijn ook toonaangevende kennisinstituten gevestigd, zoals Technische Universiteit Eindhoven, Holst Centre en Fontys Hogescholen, die een grote bijdrage leveren aan de innovatie van de zorg.

Life sciences

De sector life sciences richt zich op de bewerking van cellen in planten, mensen of dieren om gezondheid en genezing te bevorderen. Dit wordt ook wel biotechnologie genoemd. Denk hierbij aan:

  • Precisiemedicatie. Een speciale techniek waarbij de medicijn zich hecht aan de kankercellen zodat deze doelgericht vernietigd worden.
  • Regeneratieve geneeskunde. Dit zijn medicijnen en behandelingen die gebruik maken van lichaamseigen cellen. RegMed XB is de internationale samenwerking hiervoor.
  • Personalised medicine. De behandeling en medicatie wordt aangepast aan het persoonlijke profiel van een patiënt.

Medtech

Onder medische technologie (medtech) vallen de fysieke, hoogtechnologische apparaten die zich richten op het bevorderen van gezondheid of genezing. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Digitale diagnostiek met behulp van een slim horloge of pleister.
  • Robots voor de zelfredzaamheid van patiënten.

Innovatie met een lange adem

Het belang van lifetech voor de economie en de maatschappij neemt steeds meer toe. Voor een toekomstbestendige zorg is een sterke innovatiekracht van het bedrijfsleven en kennisinstellingen essentieel.  De investeringen zijn vaak hoog en duurt het meestal lang voordat innovaties verkrijgbaar zijn op de markt. Toch spelen de innovaties binnen lifetech een belangrijke rol in de maatschappelijke wens om gezond ouder te worden.

Lerende netwerken en campussen

De provincie Noord-Brabant werkt aan een klimaat waarbinnen bedrijven en kennisinstellingen in de lifetechsector, van groot tot klein, maximaal kunnen innoveren. In proeftuinen, zoals de Brainport Healthy Living Lab in Eindhoven of de Care Innovation Center in Roosendaal, en lerende netwerken worden zorginnovaties onderzocht en getest. Campussen, zoals het Pivot Park in Oss, zijn broedplaatsen van bedrijven die naast elkaar aan specifieke medische innovaties werken.