Smart health laborant Smart health gezond ouder koppel

De provincie stimuleert samenwerking, kennisdeling en de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Het beleid richt zich vooral op bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Zie ook