Ambitie

De ambitie richt zich met name op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. De beoogde groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant.

Kansen

Er liggen kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Daarnaast beogen de partijen het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen.

Regio aantrekkelijk houden

De partijen willen investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van € 10 miljoen beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor € 12,5 miljoen garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenschap zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen.