Met de arbeidsmarktregio's en Pact Brabant worden afspraken gemaakt om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de toekomst. De provincie werkt hierin samen met werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen. Zij zet zich in om het netwerk bij elkaar te brengen, partners te verbinden en gezamenlijke activiteiten te stimuleren.