Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktbeleid staat hoog op de Brabantse agenda. Samen met regionale arbeidsmarktorganisaties wordt hierin samengewerkt. Zij coördineren de samenwerking met lokale bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten. Zo werkt de provincie aan een veerkrachtige arbeidsmarkt.

In het uitvoeringsprogramma wordt ingezet op:

  • een sterk en sociaal innovatief MKB,
  • meer flexibiliteit voor werkgevers en voldoende zekerheid voor werknemers,
  • opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt,
  • minder werkeloosheid onder kwetsbare groepen,
  • het versterken van internationale arbeidsmarktkansen.

Meer lezen: Uitvoeringsprogramma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’

 

Zie ook