Leerlingen Mediabattle

In 2017 is ruim 10% van de Brabantse volwassenen laaggeletterd: 1 op de 10 Brabanders heeft een taalniveau gelijk aan of lager dan waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten. De provincie wil dit percentage omlaag brengen door de leesvaardigheid van inwoners van Brabant te bevorderen.

Daarnaast wil de provincie bijdragen aan de mediawijsheid van Brabanders. Als Brabant een toonaangevende kennis- en innovatieregio in Europa wil zijn, moet ook de jeugd de competenties hebben voor de 21e eeuw.

Om deze doelstellingen te realiseren heeft Cubiss in opdracht van de provincie het programma Taal en Media ontwikkeld. Via deze stichting is de provincie zich een belangrijke gesprekspartner voor landelijke organisaties die zich met taalvaardigheid en mediawijsheid bezighouden. Daarnaast zorgt Cubiss voor een toepassing van landelijke programma’s in Brabant. De projecten van Cubiss maken het mogelijk dat bijvoorbeeld onderzoeksresultaten van Mediawijzer.net als eerste in Brabant worden toegepast.

Programma Taal en Media

Om taalvaardigheid en mediawijsheid te bevorderen, heeft uitvoeringsorganisatie Cubiss het programma Taal en Media ontwikkeld. Voor 2017 heeft Cubiss binnen dit programma de projecten Versterken Taalvaardigheid en Vergroten Mediawijsheid gedefinieerd. Voor de uitvoering ervan werkt Cubiss samen met bibliotheken, onderwijs en maatschappelijke partners.

1. Versterken taalvaardigheid
Met het project Versterken Taalvaardigheid brengt Cubiss laaggeletterdheid in kaart en geeft de organisatie trainingen aan loketmedewerkers van gemeenten om laaggeletterden te herkennen. Zij bieden op hun beurt hulp of verwijzen mensen door naar taalhuizen. Daarnaast biedt Cubiss opleidingen voor laaggeletterden. Tenslotte doet Cubiss onderzoek om te weten welke methodes het beste werken om laaggeletterden te ondersteunen.

Meer informatie op cubiss.nl

2. Vergroten mediawijsheid
Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar moeten goed voorbereid worden op onze mediarijke samenleving. Daarom hebben de provincie Noord-Brabant, de Brabantse bibliotheken en Cubiss de laatste jaren stevig ingezet op mediawijsheid. De focus ligt daarbij op het onderwijs, jongeren en hun ouders. Zo is er het tv-programma MediaB@ttle. Deze tv-wedstrijd die in het najaar van 2016 op Omroep Brabant te zien was, krijgt in 2017 een vervolg. De nieuwe uitzendingen zullen in november te zien zijn op televisie. Het MediaLab Festival is een interactieve en digitale speeltuin waarin leerlingen kennis maken met techniek, ICT en mediawijsheid door diverse mini workshops. Zo kunnen zij bv. hun eigen Virtual Reality brillen of een hologram van zichzelf maken. MediaPakt.nl is een online kennisplatform dat zich richt op onderwijsprofessionals. Zij kunnen op het platform bv. mediawijze lessen samenstellen.

Meer informatie op cubiss.nl/

Bibliotheken

Gemeenten zorgen dat er bibliotheken zijn in hun gemeente. Namens de provincie zorgt Cubiss voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) en voor innovatie in de lokale bibliotheken. Innovaties richten zich vooral op de educatieve functie van de bibliotheken; denk aan het tegengaan van laaggeletterdheid en ondersteunen van het leesonderwijs van de basisscholen.

Impulsgelden

Om innovatie en ondernemerschap in de culturele sector te stimuleren, stelt de provincie de Impulsgelden ook beschikbaar voor bibliotheken. Cubiss adviseert partijen met ideeën die bijdragen aan de innovatie van de bibliotheekfunctie en partijen die bezig zijn met ondernemerschap in de bibliotheek. Hoewel het gaat om een subsidie, is de Impulsgeldenregeling bedoeld om mensen minder afhankelijk te maken van subsidies.