Acrobatiek met ballen

Via de subsidieregeling Hedendaagse cultuur ondersteunt de provincie drie soorten professionele instellingen: instellingen met landelijke zichtbaarheid, instellingen met een sterke regionale betekenis en nieuw talent. De subsidies voor professionele instellingen zijn toegekend voor de periode 2017-2020. Zeven culturele instellingen krijgen met € 500.000 de kans om door te groeien naar structurele ondersteuning. 

Bekijk subsidieregeling hedendaagse cultuur

Bekijk overzicht van toegekende bedragen professionele kunst.

Bekijk reglement adviescommissie professionele kunsten

Impulsgelden

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die willen bijdragen aan de versterking van de culturele sector, kunnen gebruik maken van de provinciale Impulsgeldenregeling. Voor de Impulsgeldenregeling is in 2017 € 1.650.000 beschikbaar. Daarnaast is geld beschikbaar voor het gebruik van kennisvouchers en voor ondersteuning bij crowdfunding.
 
De Impulsgeldenregeling wordt namens de provincie uitgevoerd door bkkc. Vanwege de uitbreiding naar amateurkunst en erfgoed doen zij dat in nauwe samenwerking met Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Meer informatie over de regeling vindt u op www.bkkc.nl/financiering.

Brabant C

Met Brabant C, het investeringsfonds voor cultuur en creatieve industrie, stimuleert de provincie dat er in de toekomst in Brabant meer kunst en cultuur van nationaal en internationaal niveau te zien en te beleven is. Via Brabant C stelt de provincie 25 miljoen euro beschikbaar voor bijzondere culturele projecten. Projecten worden voor maximaal 30% gefinancierd door Brabant C. Nieuw is dat niet alleen de cultuursector wordt uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Brabant C gaat ondernemend financieren en heeft de opdracht om initiatiefnemers minder subsidieafhankelijk te maken in vier jaar tijd. Hierdoor ontstaat er meer focus op de drie vernieuwende financieringsvormen: leningen, garanties en participatie.

Kijk voor meer informatie op www.brabantc.nl

Zie ook