Leerlokaal KVL

Het energiebeleid bij monumenten vraagt om een specifieke aanpak. De maatregelen zullen voor 50% worden betaald uit de Interreg-subsidie.
Op het vlak van energieverbruik leveren monumenten vaak slechte prestaties vanwege materiaalgebruik, omvang van de ruimtes, afwezigheid van isolatiemateriaal.

Project energiezuinige monumenten Demi More

Op 16 december 2015 is daarom het project DEMI MORE van start gegaan. Dit project heeft een looptijd van 3 jaar en richt zich op energiezuinige monumentale gebouwen. Demi More staat voor Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More.

In dit project participeren de volgende partners:
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Hilvarenbeek
  • Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders
  • Autonoom Gemeentebedrijf Essen
  • Domein Roosendael (Vereniging zonder winstoogmerk, België)
  • gemeente Edegem
  • Kempens Landschap uit België (leadpartner)

Demonstratie-projecten in Brabant

Elke partner voert een demonstratieproject uit. In de Brabant zijn dit:
  • het Ketelhuis KVL Oisterwijk
  • het Franciscanenklooster in Megen
  • de Adrianuskerk in Esbeek

Met deze demonstratie-projecten wordt energie-efficiëntie in monumenten werkelijkheid. Op deze manier hoopt het project andere belanghebbenden over de streep te trekken en kan de monumentensector haar bijdrage leveren aan de milieu-ambities van Europa 2020.

BREEAM

De provincie werkt samen met Kempens Landschap een keurmerk uit voor de duurzaamheid van monumenten (BREEAM-norm). In de afgelopen maanden is er een geschiktheidsanalyse uitgevoerd om te bepalen in welke mate de vertaalde BREEAM RFO aansluit op monumentale gebouwen en de Nederlandse bouwpraktijk. Belangrijkste conclusie is dat deze norm geschikt is te maken voor de Nederlandse markt. Zo spoedig mogelijk zal, in samenwerking met de Dutch Green Building Council een opdracht worden verstrekt vanuit het DEMI MORE-project voor het onderdeel Energie in deze norm. Op korte termijn zal ook actief gezocht gaan worden naar een geschikte partij om voor de Belgische markt een dergelijke analyse uit te voeren.

Interreg

Project Demi More is één van de projecten binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. In een totale begroting van bijna 4 miljoen euro geeft Europa bijna 2 miljoen subsidie. De provincie Noord-Brabant voert uit, coördineert en doet aanbestedingen.

Het Europese Interreg-programma Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies in de grensstreek.

Meer info: www.grensregio.eu