De BVR Groep, een Roosendaals familiebedrijf, wordt de nieuwe eigenaar. Zij gaan het klooster een toekomstbestendige herbestemming geven die bijdraagt aan de kwaliteit en economische aantrekkelijkheid van de gemeente Roosendaal en Brabant.

Geschiedenis

Mariadal staat symbool voor het toegenomen zelfbewustzijn van de katholieke congregaties in het interbellum. Mariadal behoorde tot de orde van de Franciscanessen, een zusterorde die zich richtte op onderwijs en zorg. De zusters leidden de postulanten (iemand die streeft naar een religieus leven) en novicen op in het religieuze leven. Met als doelstelling hen voor te bereiden om in Brabant en ver daarbuiten (Suriname, Nederlandse Antillen) onderwijs te gaan geven. De zusters hebben veel betekend voor het onderwijs in Brabant. Eind 2011 verlieten de laatste zusters het klooster en verhuisden zij naar Klooster Mariastede, in woonzorgcentrum St. Elisabeth in Roosendaal.

Doel en planning

De provincie Noord-Brabant kocht het klooster in 2013 aan omdat het een belangrijk aandeel heeft in het verhaal van Religieus Brabant. In 2017 werd Mariadal aan de markt aangeboden. De keuze viel op de BVR groep omdat zij een prachtig herbestemmingsplan klaar hebben liggen. In het klooster gaan zij in de toekomst een mix van wonen en zorgen realiseren. In de kapel worden culturele en maatschappelijke functies gecombineerd met horeca. En in de tuin komt een 'Stroomgaard', een proeftuin voor innovaties op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. De BVR Groep zorgt met dit plan voor een toekomstbestendige invulling van de plek, met behoud van het cultuurhistorische erfgoed. Dit is een echte toegevoegde waarde voor zowel Roosendaal als voor Brabant. Wanneer er voor het plan een onherroepelijke bestemmingsplan is vastgesteld, vindt de overdracht van het eigendom van de provincie aan de BVR Groep plaats. Naar verwachting is dit in de tweede helft van 2019 het geval.

Zie ook: Nieuwe toekomst voor Mariadal.

Contact

Klooster Mariadal