Mediaspeler laden...

Het doel van het depot is een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. Het erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. De provincie stimuleert de beleving van het erfgoed door het ruimschoots beschikbaar te stellen voor exposities. Daarvoor gelden enkele bruikleenvoorwaarden.

Collectie en contact

In het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn van ongeveer 2000 locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. Per plaatsnaam zijn vondstlocaties beschikbaar met een aantal gegevens: de (huidige) gemeente, plaatsnaam, toponiem/locatienaam, jaar van de vondst(en) en de globale datering. Op de website thuisinBrabant.nl kunt u een deel van de gerestaureerde vondsten ook digitaal bekijken. Op dezelfde website vindt u ook meer informatie en de contactgegevens van het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

Contact

Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB)

Zie ook