De aangesloten bedrijven zoeken meer samenwerking en gaan personeel uitwisselen. Zij zoeken gezamenlijk naar werkbare oplossingen. Een brandweerman kan bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur worden. Ook minder werken kan ervoor zorgen dan mensen langer hun werk kunnen doen.
Werkgevers en werknemers bereiden zich zo bewust voor op de gevolgen van de veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder langer doorwerken.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Bedrijven maken steeds vaker gebruik van oudere werknemers, zelfs die al boven hun pensioengerechtigde leeftijd. Zo houden zij kennis en ervaring binnen het bedrijf. Het vinden van kwalitatief goede opvolgers is soms lastig. Maar niet in alle bedrijven en beroepen is langer doorwerken gemakkelijk te organiseren.

Innovatieregeling

Het project Jij Blijft Bij is een van de 18 projecten uit de Innovatieregeling. De provincie heeft deze subsidieregeling geopend voor projecten die ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven in Noord-Brabant. Deze projecten dragen bij aan de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt met zekerheden of aan de versterking van sociale innovatie.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links