Om te voorkomen dat de provincie onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert, past zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toe bij:

  • omgevingsvergunningen onderdeel milieu
  • omgevingsvergunningen onderdeel bouw
  • subsidies
  • overheidsopdrachten

Een bibob-onderzoek kan plaatsvinden als een bedrijf of organisatie een vergunning of subsidie aanvraagt of zich inschrijft voor een overheidsopdracht, ook als deze al verleend of gegund zijn. Hieronder vindt u per toepassingsgebied in welke specifieke gevallen de provincie de Wet Bibob toepast.

Als de provincie de Wet Bibob toepast is een correct, zorgvuldig en naar waarheid ingevuld vragenformulier onderdeel van de aanvraagprocedure. De aanvrager of inschrijver vult dit verplicht in en ondertekent het. Het formulier bevat onder meer vragen over de structuur en financiering van het bedrijf of de organisatie.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens brengt de provincie de integriteit van het bedrijf of de organisatie en de daarbij betrokken (rechts-)personen in kaart. De provincie raadpleegt hiervoor diverse bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, nieuwsberichten en politie- en justitiegegevens.

Soms vraagt de provincie advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervan stelt de provincie het bedrijf of de organisatie altijd in kennis. Het LBB verricht dan een verdergaand onderzoek.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links