Toelichting 

  • Kies de authenticatiemethode voor de rechtspersoonlijkheid die van toepassing is voor u als invuller. Doet u dit als gemachtigde dan is uw rechtspersoonlijkheid dus  bepalend.
  • Op basis van uw identiteit worden eventueel gegevens voor ingevuld in het formulier of in geval van ondertekening uw handtekening daaraan gekoppeld.
  • Ondertekening moet met dezelfde authenticatiemethode worden uitgevoerd als waarmee dit vooraf is gedaan. U kunt zich dus niet vooraf namens een bedrijf of instelling met eHerkenning authentiseren en de ondertekening op persoonlijke titel met DigiD.