Meer informatie


Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Neem gerust contact op.

Brabant heeft snel meer woningen nodig. Woningen die betaalbaar zijn en aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Daarom zet de provincie Noord-Brabant vol in op versnelling van het bouwtempo, betaalbare woningen, nieuwe woonvormen en innovatieve bouwconcepten.

De grote opgaven rond ‘bouwen en wonen’ vragen om goede samenwerking tussen Brabantse overheden, maatschappelijke partners en marktpartijen, met slim gebruik van de ruimte, en maatwerk per gebied. Samen zijn we op de goede weg. Maar er is meer nodig.

De urgentie is helder. Tot 2030 moeten we ten minste 130.000 woningen bouwen. Maar het gaat ook om betaalbaarheid, duurzaamheid, de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen en de vraag naar nieuwe woonvormen, met specifieke aandacht voor vergrijzing. Daarbij geldt: als we resultaat willen bereiken, moeten we samenwerken.


Contact Brabantse Week van het Wonen

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op.