Provincie geeft lening voor bijzonder woonproject in Zundert

20 november 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Video

Het project Hofstede aan de Dreef in Zundert ontvangt een hypothecaire lening van € 1,6 miljoen. Dit vernieuwende woonconcept combineert duurzaam collectief wonen met educatie, recreatie en natuur in en bij een oude langgevelboerderij. De provincie vindt het belangrijk zo bij te dragen aan meerdere maatschappelijke doelen, bijzondere woonconcepten en ruimtelijke kwaliteit.

Downloads

Aan de Achtmaalseweg in Zundert bevindt zich een monumentale langgevelboerderij, met daarachter een stuk grond van ongeveer 2 hectare. In de bestaande boerderij worden 5 huurappartementen gerealiseerd. De karakteristieke elementen uit 1908 blijven daarbij behouden. Direct achter de boerderij komen, rond een hofje met binnentuin, 7 levensloopbestendige koopwoningen.

Tiny houses

Achter het hofje met de woningen komt een professioneel aangelegde tuin die toegankelijk is voor het publiek. De tuin wordt overzichtelijk ingericht met wandelpaden en een waterpoel, perken met bloemenmengsels en een houtwal met insectenhotels er in. Ook zal een gedeelte van de tuin ingericht worden tot moestuin, met vergeten groenten en fruitbomen. Aan de randen rondom de tuin komen tiny houses, deze bevinden zich in het groen en tussen de bomen. De tiny houses worden ingezet voor zowel huur-flexwoning in een bepaalde tijd als voor recreatief gebruik.

Sociale verbinding

“In ons woonbeleid hebben we – naast tempo maken voor voldoende woningen – nadrukkelijk oog voor woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals collectieve woonvormen", aldus gedeputeerde Wilma Dirken (Wonen). “Hofstede aan de Dreef is een veelbelovend concept dat ruimte biedt aan oudere en jongere inwoners en de sociale cohesie tussen die groepen vergroot.” In 2019 was Hofstede aan de Dreef 1 van de 8 Brabantse winnaars van de landelijke prijsvraag ‘Brood en Spelen’ van het College van Rijksadviseurs. Hierbij ging het om ‘radicale, realistische en realiseerbare’ plannen voor het buitengebied. Inmiddels heeft de gemeente Zundert ingestemd met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Dirken: “Met een hypothecaire lening geven we als provincie het laatste zetje om Hofstede aan de Dreef daadwerkelijk te realiseren.”

Aanpak leegstand

Bijzonder aan het project is dat een deel van de opbrengst gebruikt wordt voor de financiering van de sloop en het opnieuw bestemmen van 2 voormalig agrarische bedrijven in Zundert. Het asbest wordt gesaneerd op die locaties en de landschappelijke waarde wordt verhoogd. Zo draagt Hofstede aan de Dreef niet alleen bij aan wonen, natuur en recreatie, maar ook aan het bestrijden van leegstand in Zundert.


Contact Brabantse Week van het Wonen

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op.