Flinke woningbouwopgave voor 3 miljoen Brabanders in 2050

17 november 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De bevolking in Brabant neemt sterker toe dan voorheen gedacht. In 2050 telt Brabant naar verwachting 3 miljoen inwoners, 375.000 meer dan in 2023. De prognose van 3 miljoen inwoners is 160.000 hoger dan de vorige prognose. Iedere 3 jaar actualiseert de provincie haar bevolkings- en woningbehoefteprognose.

Samenhangend met de bevolkingstoename heeft de provincie Noord-Brabant een flinke woningbouwopgave. Waar Brabant nu bijna 1,18 miljoen woningen telt, zijn er in 2050 1,44 miljoen nodig om te voorzien in de woningbehoefte. Dit zijn er ruim 85.000 meer dan in de vorige prognose uit 2020. Tussen 2023 en 2050 moet de woningvoorraad in Brabant groeien met 265.000 woningen. Dat is bijna een kwart meer dan het huidige aantal woningen. Een groot deel hiervan, 165.000, moet voor 2035 gerealiseerd zijn. Van die 165.000 is 137.500 voor de verwachte huishoudensgroei en 27.500 om het huidige woningtekort in te lopen.

Genoeg woningbouwplannen

Op dit moment zijn er plannen voor maar liefst 196.000 woningen in Brabant. Dit is het hoogste niveau van het planaanbod sinds 2010. Van die 196.000 zijn er 114.000 gepland voor de eerstkomende 5 jaar. Een groot deel hiervan is al opgenomen in een onherroepelijk of vastgesteld gemeentelijk bestemmingsplan, de zogenaamde harde plannen. “Er is dus geen gebrek aan woningbouwplannen,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken (onder andere Wonen). “De crux zit hem in de uitvoering van die plannen. Om daar versnelling aan te geven overleggen bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten, provincie en Rijk per regio over knelpunten en manieren om het tempo van de woningbouw te verhogen.”

Nieuwe kern in Brabant

Minister De Jonge heeft onlangs in een Kamerbrief aangekondigd te kijken naar nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw. Dirken: “In Brabant willen ze zelf het initiatief houden om een eventuele grote woningbouwlocatie te vinden. Dat willen we oppakken in nauwe samenwerking met Brabantse gemeenten. De motie ‘Een nieuwe kern in Brabant’ die Provinciale Staten op 3 november hebben aangenomen is een steun in de rug voor onze Brabantse aanpak.”

Week van het wonen

Van 20 tot 24 november is de 4e editie van de Brabantse Week van het Wonen. Op maandag opent gedeputeerde Wilma Dirken deze week in een webinar samen met Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. In Brabant zijn er tal van bijeenkomsten en excursies waar aan de hand van concrete woningbouwprojecten gesproken wordt over de grote woningbouwopgaven. Het thema van de Week van het Wonen is ‘tempo maken, met oog voor kwaliteit’. Op dinsdag 21 november is ook een webinar gewijd aan de bevolkings- en woningbehoefteprognoses. Meer informatie is te vinden op brabant.nl/weekvanhetwonen.

De demografische trends en ontwikkelingen zijn van belang voor tal van maatschappelijke thema’s zoals de arbeidsmarkt, leefbaarheid, mobiliteit, klimaat en energie, detailhandel, onderwijs en woningbouw. Alle cijfers uit de actuele prognose zijn te vinden op brabant.nl/bevolkingsprognose.


Contact Brabantse Week van het Wonen

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op.