1 Statendag 26 maart 2021

2 09:00 UUR - 10:30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Vooroverleg reactie 380 KV

Bijlagen

3.2 Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 79 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/21 Vooroverlegreactie inzake Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/21 : Concept-vooroverlegreactie 77 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting Inpassingsplan 261 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/21 : Inpassingsplan 4,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 19/21 : Landschapsplan 21,2 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 19/21 : Samenvatting MER 1,3 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 1 9,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 2 6,6 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 3 6,1 MB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 4 8,9 MB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 5 6,5 MB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 6 7,7 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 19/21 : Kaartbeeld 7 8,3 MB

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 10:45 UUR - 12:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Correctief bindend referendum

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om drie themabijeenkomsten over `Uitwerking Samen, draagvlak en participatie` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

5.3 Statenmededeling Aanvullende informatienota invoering correctief bindend referendum

5.4 Statenmededeling Uitwerking thema `samen` uit het bestuursakkoord

5.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Proces Samen : participatie en draagvlak

6 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Automativ Campus

Bijlagen

6.2 Statenmededeling Intentieovereenkomst Automotive Campus Helmond

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 26 MAART 2021

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.2.1 Vraag Provinciale Staten 26 maart 2021 besluit EU m.b.t. Aardgas, ingediend door Forum voor Democratie

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 (dit voorstel zal worden behandeld na het voorstel verlenging looptijd Beleidskader erfgoed)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 177 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 60 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 03/21 : Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 7,1 MB
 4. Beantwoording technische vragen van ChristenUnie-SGP over het Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 63 KB
 5. Beantwoording technische vragen CDA over Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 165 KB
 6. Amendement A4-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Niet korten op het budget van de Impulsgeldenregeling voor 2021, ingediend door SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS (VERWORPEN) 169 KB
 7. Amendement A5-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Geen bezuinigingen op cultuur, ingediend door GroenLinks, SP en D66 (VERWORPEN) 90 KB
 8. Amendement A6-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Beleid gaat voor geld, ingediend door GroenLinks, SP, D66 en 50PLUS (VERWORPEN) 121 KB
 9. Motie M30-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 e-Sports in Brabant verdient aandacht, ingediend door VVD, Forum voor Democratie en PvdA (VERWORPEN) 121 KB
 10. Motie M31-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Volle kracht voor triple A topsportevenementen, ingediend door VVD, Forum voor Democratie, PvdA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 132 KB
 11. Motie M31a-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Volle kracht voor triple A topsportevenementen, ingediend door VVD, Forum voor Democratie, PvdA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 119 KB
 12. Motie M32-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Streven naar 50% private deelname binnen cultuur, ingediend door VVD en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 103 KB
 13. Motie M33-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Extra impuls in Impulsgelden ingediend door CDA, Lokaal Brabant en 50PLUS (AANGENOMEN) 108 KB
 14. Motie M34-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Verbetering Subsidieregistratie, ingediend door Forum voor Democratie, VVD, Groep Rutjens, CDA, Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 119 KB
 15. Motie M35-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Geef impulsgelden een impuls, ingediend door PvdA en 50PLUS (VERWORPEN) 115 KB
 16. Motie M36-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 03/21 Geef Zet en Zorgbelang meer tijd, ingediend door PvdA en 50PLUS (VERWORPEN) 94 KB

7.3.2 Statenvoorstel 95/20 Verlenging looptijd Beleidskader erfgoed 2016-2020 inclusief inzet bestuursakkoordmiddelen

7.3.3 Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund (dit voorstel zal als eerste worden behandeld)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund 247 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund : Visual BOF2 277 KB
 4. Amendement A3-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 04/21 Voortzetting BOF1 met uitbreiding doelstellingen, ingediend door SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS (VERWORPEN) 157 KB
 5. Motie M6-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 (Geen titel), ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 82 KB
 6. Motie M7-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 Behoud leefbaarheid kleine kernen, herstel de IDOP-regeling, ingediend door PVV Noord-Brabant en Groep Rutjens 73 KB
 7. Motie M8-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 In plaats van bezuinigingen geld naar de cultuursector, ingediend door 50PLUS (INGETROKKEN) 70 KB
 8. Motie M8A-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 In plaats van bezuinigingen geld naar cultuursector, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 134 KB
 9. Motie M26-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 04/21 Gelijke monniken gelijke kappen, ingediend door GroenLinks en SP (VERWORPEN) 103 KB
 10. Motie M27-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 04/21 provinciaal beleid niet afmeten aan UN Global Goals, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 141 KB
 11. Motie M27a-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 04/21 Provinciaal beleid niet afmeten aan UN Global Goals, ingediend door PVV Noord-Brabant en Forum voor Democratie (VERWORPEN) 119 KB
 12. Motie M28-2021 Provinciale Staten 26 maart 2021 Statenvoorstel 04/21 Aanstaande biologische boeren ondersteunen vanuit BOF2, ingediend door Partij voor de Dieren en 50PLUS (INGETROKKEN) 139 KB

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/21 Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022

7.4.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 95/20 Verlenging looptijd Beleidskader erfgoed 2016-2020 inclusief inzet bestuursakkoordmiddele

7.4.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund

7.4.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/21 : Notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021

7.4.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/21 : Notulen vergadering Provinciale Staten 22 januari 2021

7.4.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 24/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 maart 2021