1 Statendag 26 februari 2021

2 09:00 UUR - 10:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

2.1 Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van der Maat om een themabijeenkomst over `Uitgangspunten aanpassing Verordening Treasury Noord-Brabant` ten behoeve van de Agendavergadering 18 januari 2020

2.3 Statenmededeling Verordening Treasury Noord-Brabant 2021 en inzet van de Immunisatieportefeuille

3 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:45 UUR - 12:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

4.1 Correctief Bindend Referendum

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om drie themabijeenkomsten over `Uitwerking Samen, draagvlak en participatie` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

4.3 Statenmededeling Uitwerking thema `samen` uit het bestuursakkoord

4.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Proces Samen : participatie en draagvlak

5 10:45 UUR - 12:15 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

5.1 Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerden Van der Maat en Ronnes om een themabijeenkomst over `Ontwikkelingen Eindhoven Internationale Knoop XL` ten behoeve van de Agendavergadering 8 februari 2021

5.3 Statenmededeling Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

5.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Ronnes over Raadsstukken Eindhoven Internationale Knoop XL: ontwikkelvisie Fellenoord met bijbehorend ontwikkelkader

6 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 26 FEBRUARI 2021

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer J.H.M. van Grinsven

Bijlagen

6.3 ACTUALITEIT

Bijlagen

6.3.1 Vraag Provinciale Staten 26 februari 2021 `Samen basisregels Corona uitdragen`, ingediend door D66

6.4 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund 247 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund : Visual BOF2 277 KB
 4. Motie M6-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 (Geen titel), ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en ChristenUnie-SGP 82 KB
 5. Motie M7-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 Behoud leefbaarheid kleine kernen, herstel de IDOP-regeling, ingediend door PVV Noord-Brabant en Groep Rutjens 73 KB
 6. Motie M8-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 In plaats van bezuinigingen geld naar de cultuursector, ingediend door 50PLUS (INGETROKKEN) 70 KB
 7. Motie M8A-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 04/21 In plaats van bezuinigingen geld naar cultuursector, ingediend door 50PLUS 134 KB

6.4.2 Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk 61 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk : Bestuurlijk rapport Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant 1.3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk : Rapport van bevindingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant 5.7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk : 3. Bijlagen bij Rapport van bevindingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving provincie Noord-Brabant 800 KB
 6. Amendement A1-2021 Provinciale Staten 26 februari 2021 Statenvoorstel 10/21 Gezondheid hoort er ook bij op Moerdijk, ingediend door PvdA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en D66 116 KB
 7. Vastgesteld besluit 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk 50 KB

6.4.3 Statenvoorstel 15/21 Benoeming leden van de programmaraad Zuidelijke Rekenkamer

6.4.4 Statenvoorstel 16/21 Benoeming leden en plaatsvervangend leden van de Commissie sturen en verantwoorden

6.5 STEMMING

Bijlagen

6.5.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 04/21 BOF2 : Vervolg Brabant Outcomes Fund

6.5.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 10/21 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

6.5.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 15/21 Benoeming leden van de programmaraad Zuidelijke Rekenkamer

6.5.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 16/21 Benoeming leden en plaatsvervangend leden van de Commissie sturen en verantwoorden

6.5.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 08/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 13 november 2020

6.5.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 november 2020

6.5.7 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/21 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 december 2020

6.5.8 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 februari 2021 (periode 3 december 2020 tot en met 6 januari 2021)

6.5.9 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/21 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 februari 2021 (periode 7 januari 2021 tot en met 27 januari 2021)