1 Statendag 5 februari 2021

2 09:30 UUR - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Gesprek met de Faunabeheereenheid

Bijlagen

2.2 Verzoek aan Provinciale Staten van Faunabeheereenheid Noord-Brabant om een uitnodiging voor een bijeenkomst met de woordvoerders Natuur

2.3 Agenda Themabijeenkomst Natuur en Milieu - gesprek met de Faunabeheereenheid (FBE) op Statendag 5 februari 2021

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Gesprek met de Regionale Mediaraad

Bijlagen

3.2 Advies Agendavergadering 16 november 2020 over een gesprek tussen de Mediaraad en Provinciale Staten

3.3 Agenda Themabijeenkomst Samenleving - Gesprek met de Regionale Mediaraad op Statendag 5 februari 2021

4 09:30 UUR - 11:30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) Platform Integriteit op Statendag 5 februari 2021

Bijlagen

5 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Schone Lucht Akkoord (SLA)

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes om een themabijeenkomst over `Decentrale uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

5.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Resultaten monitoringsrapportage NSL 2020 luchtkwaliteit

5.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes - Straver over Themabijeenkomst Uitvoeringsagenda Luchtkwaliteit

6 11:15 UUR - 12:45 UUR WERKGROEP MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Agenda Werkgroep Gedeelde Mobiliteit op Statendag 5 februari 2021

7 12:30 UUR - 14:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCI√čN

Bijlagen

7.1 Participatiebeleid

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde De Bie om drie themabijeenkomsten over `Uitwerking Samen, draagvlak en participatie` ten behoeve van de Agendavergadering 14 december 2020

7.3 Statenmededeling Uitwerking thema `samen` uit het bestuursakkoord

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Proces Samen : participatie en draagvlak

7.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Themabijeenkomst samen

8 13:30 UUR - 15:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

8.1 Beleidskader Gezondheid

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes - Straver om een oordeelsvormende themabijeenkomst om te komen tot een beleidskader met daarbij een uitvoeringsprogramma m.b.t. de rol die de provincie op het gebied van gezondheid heeft ten behoeve van de Agendavergadering d.d. 16 november 2020

8.3 Statenmededeling Startnotitie gezondheid

9 14:45 UUR - 16:45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

9.1 Programmeringsdocument Economie

Bijlagen

9.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `de systematiek en structuur van het programmeringsdocument Economie, Kennis en Talentontwikkeling` ten behoeve van de Agendavergadering 18 januari 2020

9.3 Statenmededeling Ontwerp programmeringsdocument Economie

9.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over themabijeenkomst Programmeringsdocument economie

10 15:30 UUR - 17:15 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCI√čN

Bijlagen

10.1 Perspectiefnota

Bijlagen

10.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfractie van de VVD om een themabijeenkomst over `Perspectiefnota 2022` ten behoeve van de Agendavergadering 18 januari 2021

10.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Aandachtspunten perspectiefnota 2022