Dit is een video/livestream over 8 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 11 DECEMBER 2020

Nu aan het woord

Agendapunt

8 13.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 11 DECEMBER 2020

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.P.M. van

8.4 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer S. Kutlu

8.5 Afscheid Statenlid mevouw L.M. Sjouw

8.3 Afscheid Statenlid de heer A.A. Meijer

8.6 ACTUALITEIT

8.7 BESPREEKSTUKKEN

8.7.1 Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein

8.7.2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 105 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 4e (slot) wijziging begroting 2020 38 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 1e begrotingswijziging 2021 54 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021 (de beide begrotingswijzigingen zijn opgenomen als bijlage 1 en 2 bij het ontwerpbesluit) 309 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2020 361 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Instellingsbesluit Reserve Ontwikkeling Bedrijfsvoering 45 KB
 8. Amendement A43-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Plan van aanpak horeca, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 9. Amendement A44-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Afbouwen subsidierelatie BMF, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 83 KB
 10. Vastgesteld besluit 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 48 KB

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

Actuele Moties

Actuele Moties

8.7.2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 105 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 4e (slot) wijziging begroting 2020 38 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 1e begrotingswijziging 2021 54 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021 (de beide begrotingswijzigingen zijn opgenomen als bijlage 1 en 2 bij het ontwerpbesluit) 309 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2020 361 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Instellingsbesluit Reserve Ontwikkeling Bedrijfsvoering 45 KB
 8. Amendement A43-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Plan van aanpak horeca, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 9. Amendement A44-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Afbouwen subsidierelatie BMF, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 83 KB
 10. Vastgesteld besluit 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 48 KB

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

8.7.3 Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

8.8 STEMMING

8.8.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging en 1e begrotingswijziging 2021

8.8.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging en 1e begrotingswijziging 2021

8.8.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019