1 Statendag 11 december 2020

2 09:30 UUR - 11:00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

2.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 11 december 2020

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek Kunst en Cultuur nu en na Corona

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfracties PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks en SP om een rondetafelgesprek over invulling thema Cultuur nu en na Corona ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020

Bijlagen

 1. Aangepaste versie Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfracties PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks en SP om een rondetafelgesprek over invulling thema Cultuur nu en na Corona ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020 399 KB
 2. Advies Agendavergadering 26-10-2020 Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfracties PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks en SP om een rondetafelgesprek over invulling thema Cultuur nu en na Corona 34 KB
 3. Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfracties PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks en SP om een rondetafelgesprek over invulling thema Cultuur nu en na Corona ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020 95 KB

4 09:15 UUR - 11:15 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Implementatie Omgevingsverordening

Bijlagen

4.2 Memo Griffie aan Agendavergadering met voorstel over Themabijeenkomsten Implementatie Omgevingsverordening

5 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

5.1 Herziening Uitvoeringsprogramma Energie / nieuwe Uitvoeringsagenda Energie

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde de Bie om een themabijeenkomst over Herziening Uitvoeringsprogramma Energie, nieuwe Uitvoeringsagenda Energie ten behoeve van de Agendavergadering 28 september 2020

5.3 Statenmededeling Motie M5 - Energiebesparing dichtbij huis

5.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde De Bie over Herijking Uitvoeringsagenda Energie

5.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde de Bie over Herijking Uitvoeringsagenda Energie

6 11:15 UUR - 12:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

6.1 Beleidskader Landbouw en Voedsel

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Lemkes-Straver om twee themabijeenkomsten over `beleidskader Landbouw en Voedsel 2021-2030` ten behoeve van de Agendavergadering 26 oktober 2020

6.3 Statenmededeling Beleidskader Landbouw en voedsel : startnotitie

7 11:30 UUR - 12:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 11 DECEMBER 2020

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en be√ędiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.P.M. van Boxel - van Gruijthuijsen

Bijlagen

8.3 Afscheid Statenlid de heer A.A. Meijer

Bijlagen

8.4 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en be√ędiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer S. Kutlu

Bijlagen

8.5 Afscheid Statenlid mevrouw L.M. Sjouw

Bijlagen

8.6 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.6.1 Vraag Provinciale Staten 11 december 2020 drugsdumpingen, ingediend door PVV Noord-Brabant

8.7 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.7.1 Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein (De behandeling van dit voorstel in deze vergadering komt te vervallen)

8.7.2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 105 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 44 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 4e (slot) wijziging begroting 2020 38 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : 1e begrotingswijziging 2021 54 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en de 1e begrotingswijziging 2021 (de beide begrotingswijzigingen zijn opgenomen als bijlage 1 en 2 bij het ontwerpbesluit) 309 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2020 361 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 : Instellingsbesluit Reserve Ontwikkeling Bedrijfsvoering 45 KB Ga naar het dossier
 8. Amendement A43-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Plan van aanpak horeca, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 9. Amendement A44-2020 Provinciale Staten 11 december 2020 Statenvoorstel 87/20 : Afbouwen subsidierelatie BMF, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 83 KB
 10. Vastgesteld besluit 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 48 KB Ga naar het dossier

8.7.3 Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

8.8 STEMMING

Bijlagen

8.8.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 88/20 Mede aankoop CSM terrein (De behandeling van dit voorstel in deze vergadering komt te vervallen)

8.8.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging en 1e begrotingswijziging 2021

8.8.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 11 december 2020