1 Statendag 4 december 2020

2 09:30 UUR - 13.15 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

2.1 Brede themabijeenkomst, expertmeeting Energie

Bijlagen

3 14.00 UUR - 16.00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Mede aankoop CSM-terrein

Bijlagen

3.2 Advies Agendavergadering 16 november 2020 over Statenvoorstel 88/20 Mede aankoop CSM-terrein

3.3 Statenvoorstel 88/20 Mede-aankoop CSM-terrein