Dit is een video/livestream over 7 13.30 UUR PS VERGADERING 27 NOVEMBER DEEL 2

Nu aan het woord

Agendapunt

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

7.3.1 Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 151 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 53 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 79/20 : Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 2 1,5 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 79/20 : Nota van inspraak en wijziging 347 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 79/20 : “Verwachte effecten van de voorgestelde aanpassing van de Interim Omgevingsverordening op structuur en omvang van de veehouderij in Noord-Brabant”, Connecting Agri&Food, d.d. 23 juli 2020 941 KB
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 79/20 : “Effecten voorgenomen wijziging staleisen op de uitstoot en neerslag van stikstof uit de veehouderij”, Pouderoyen Compagnons, d.d. 9 juli 2020 1 MB
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 79/20 : Bijlage 1 emissie-eisen 312 KB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 79/20 : Infographic 2,3 MB
 9. Amendement A40-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Eisen huisvestingssysteem op stalniveau, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 136 KB
 10. Amendement A41-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Invoeren datum ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 117 KB
 11. Amendement A42-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 "terug naar 2028", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 12. Motie M240-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 326 KB
 13. Motie M240A-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 230 KB
 14. Motie M241-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Luchtige stikstofruimte, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M242-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Biologisch is van nature natuurinclusief, ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 125 KB
 16. Motie M243-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen, ingediend door Partij voor de Dieren en PvdA (VERWORPEN) 102 KB
 17. Motie M244-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe stalsystemen, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA (VERWORPEN) 134 KB
 18. Motie M245-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Toekomstperspectief voor boeren en natuur, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 109 KB
 19. Motie M246-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren, ingediend door Partij voor de Dieren (UNANIEM AANGENOMEN) 75 KB
 20. Vastgesteld besluit 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 52 KB

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

7.3.1 Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 151 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 53 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 79/20 : Wijziging Interim omgevingsverordening - regelwijziging 2 1,5 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 79/20 : Nota van inspraak en wijziging 347 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 79/20 : “Verwachte effecten van de voorgestelde aanpassing van de Interim Omgevingsverordening op structuur en omvang van de veehouderij in Noord-Brabant”, Connecting Agri&Food, d.d. 23 juli 2020 941 KB
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 79/20 : “Effecten voorgenomen wijziging staleisen op de uitstoot en neerslag van stikstof uit de veehouderij”, Pouderoyen Compagnons, d.d. 9 juli 2020 1 MB
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 79/20 : Bijlage 1 emissie-eisen 312 KB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 79/20 : Infographic 2,3 MB
 9. Amendement A40-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Eisen huisvestingssysteem op stalniveau, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 136 KB
 10. Amendement A41-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Invoeren datum ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning, ingediend door GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 117 KB
 11. Amendement A42-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 "terug naar 2028", ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 12. Motie M240-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 326 KB
 13. Motie M240A-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 230 KB
 14. Motie M241-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Luchtige stikstofruimte, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M242-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Biologisch is van nature natuurinclusief, ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 125 KB
 16. Motie M243-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Resterende ondersteunende maatregelen transitie veehouderij schrappen, ingediend door Partij voor de Dieren en PvdA (VERWORPEN) 102 KB
 17. Motie M244-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Voorkom slachtoffers van brand en verstikking in nieuwe stalsystemen, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA (VERWORPEN) 134 KB
 18. Motie M245-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Toekomstperspectief voor boeren en natuur, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 109 KB
 19. Motie M246-2020 Provinciale Staten 27 november 2020 Statenvoorstel 79/20 Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren, ingediend door Partij voor de Dieren (UNANIEM AANGENOMEN) 75 KB
 20. Vastgesteld besluit 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2 52 KB

7.3.2 Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

7.3.4 Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

7.4 STEMMING

7.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4.1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4 STEMMING

7.4.2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

7.4 STEMMING

7.4.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

7.4 STEMMING

7.4.5 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 85/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2020

7.4.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 september 2020

7.4.6 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 september 2020

7.4 STEMMING

7.4.7 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/20 Addendum notulen PS vergadering 11 september 2020

7.4 STEMMING

Einde vergadering