Dit is een video/livestream over PS VERGADERING 13 NOVEMBER DEEL 2 30-11

Nu aan het woord

Agendapunt

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

3.2.1 Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 159 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 53 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021 41 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 : Tiende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 137 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 76/20 : Begroting 2021 4,5 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 76/20 : Begroting 2021 - bijlagenbundel 2,6 MB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties CDA, PVV en Partij voor de Dieren over Begroting 2021 1,3 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over begroting 2021 348 KB
 9. Ter informatie aan Provinciale Staten van Commissie Sturen en Verantwoorden memo met indicatoren in de Begroting 2021 154 KB
 10. Beantwoording nagekomen technische vragen Statenfracties Lokaal Brabant en Forum voor Democratie over de Begroting 2021 453 KB
 11. Beantwoording nagekomen technische vragen Statenfractie ChristenUnie-SGP over Begroting 2021 76 KB
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Begroting 2021 406 KB
 13. Amendement A37-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroten zonder Bezuinigen, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP (VERWORPEN) 105 KB
 14. Amendement A38-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen verhoging opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 91 KB
 15. Amendement A39-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Aanpassing leges Wet natuurbescherming, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 144 KB
 16. Motie M176-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek effecten klimaatverandering op de Brabantse natuur, ingediend door VVD en 50PLUS (INGETROKKEN) 122 KB
 17. Motie M176a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek effecten klimaatverandering op de Brabantse natuur, ingediend door VVD, Forum voor Democratie en 50PLUS (AANGENOMEN) 129 KB
 18. Motie M177-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Jaarlijkse online campagne 'weerbaar tegen criminaliteit', ingediend door VVD, 50PLUS, CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en D66 (AANGENOMEN) 121 KB
 19. Motie M178-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Vuurwapen voor groene Boa's van de SSIB, ingediend door VVD, 50PLUS, Partij voor de Dieren, PvdA (VERWORPEN) 116 KB
 20. Motie M179-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Nascheiding in plaats van voorscheiding, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 83 KB
 21. Motie M180-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Toekomstig investeren in Brabant, ingediend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 121 KB
 22. Motie M181-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Stages zijn noodzaak, ingediend door D66 en PvdA (AANGENOMEN) 100 KB
 23. Motie M182-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Participatie is burgers betrekken bij begrotingsafwegingen, ingediend door D66 (AANGEHOUDEN) 96 KB
 24. Motie M183-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Koers op klimaat / KEV, ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, SP (VERWORPEN) 138 KB
 25. Motie M184-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Stop de jacht op haas en konijn, ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 123 KB
 26. Motie M185-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Heroverwegen basissubsidie organisaties, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 102 KB
 27. Motie M185a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Heroverwegen basissubsidie organisaties, ingediend door Forum voor Democratie (AANGENOMEN) 106 KB
 28. Motie M186-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroting IPO, ingediend door Forum voor Democratie, en 50PLUS (INGETROKKEN) 111 KB
 29. Motie M186a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroting IPO, ingediend door Forum voor Democratie en 50PLUS (VERWORPEN) 100 KB
 30. Motie M187-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Revitalisering van onze bossen door "verloving", ingediend door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en 50PLUS (INGETROKKEN) 129 KB
 31. Motie M187a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Revitalisering van onze bossen door "verloving", ingediend door Forum voor Democratie, 50PLUSen Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 139 KB
 32. Motie M188-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Inbedding Samenlevingsopgaven, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66en 50PLUS (AANGENOMEN) 136 KB
 33. Motie M189-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Wonen in kleine kernen, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-DGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (AANGENOMEN) 158 KB
 34. Motie M190-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Aanpassing legesheffingen, ingediend door CDA (VERWORPEN) 91 KB
 35. Motie M191-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Verhuurdersheffing, ingediend door CDA (VERWORPEN) 110 KB
 36. Motie M192-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Waar een wil is is een weg, ingediend door SP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 126 KB
 37. Motie M193-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer tijd voor transitie samenleving met behoud verworvenheden programma sociale veerkracht en Sterk.Brabant, ingediend door SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS (VERWORPEN) 179 KB
 38. Motie M194-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : OV in eigen beheer', ingediend door SP en PvdA (VERWORPEN) 95 KB
 39. Motie M195-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Noodfonds Verdroging, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 127 KB
 40. Motie M196-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Verkeersveiligheid, ook voor dieren, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 115 KB
 41. Motie M197-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer Meetpunten voor Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, SP (AANGENOMEN) 119 KB
 42. Motie M198-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Basisvaardigheden voor participatie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en D66(VERWORPEN) 108 KB
 43. Motie M199-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Leesvaardigheid, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 112 KB
 44. Motie M200-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Toepassen Roemernorm, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 45. Motie M201-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Oormerken opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 46. Motie M202-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geboortepapieren van Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 141 KB
 47. Motie M203-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 114 KB
 48. Motie M204-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen zon op land, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 70 KB
 49. Motie M205-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 78 KB
 50. Motie M206-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Minder zwerfafval in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 51. Motie M207-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen draagvlak = Geen windmolens, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 91 KB
 52. Motie M208-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : 2025 een veiliger Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 53. Motie M209-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Behoud Zwarte Piet in onze bibliotheken, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 98 KB
 54. Motie M210-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : (Geen titel), ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 55. Motie M211-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : 4-baans Boxmeer - Uden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 56. Motie M212-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Paalkamperen in de Brabantse bossen, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 95 KB
 57. Motie M212a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Paalkamperen in de Brabantse bossen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 58. Motie M213-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geef Brabantse boeren gelijke kansen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 95 KB
 59. Motie M214-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Per direct stoppen met nieuwe windenergie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 74 KB
 60. Motie M215-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondermijning radicaal dierenactivisme, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 115 KB
 61. Motie M215a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondermijning radicaal dierenactivisme, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 62. Motie M216-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Innovatieve oplossingen tegen blauwalg, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 114 KB
 63. Motie M217-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Financiering wettelijk taak Wsob, ingediend door 50PLUS en PvdA (VERWORPEN) 100 KB
 64. Motie M218-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Cubiss een ondersteunend kennisontwikkelingsbedrijf, ingediend door 50PLUS en GroenLinks (VERWORPEN) 120 KB
 65. Motie M219-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Structurele subsidie voor Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 76 KB
 66. Motie M220-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Een robuust, veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem in Brabant, ingediend door 50PLUS en Forum voor Democratie (AANGENOMEN) 94 KB
 67. Motie M221-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Wie de lasten draagt zal ook de lusten ontvangen, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 108 KB
 68. Motie M222-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Landbouw is economie, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 133 KB
 69. Motie M223-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, VVD, SP, PvdA (AANGENOMEN) 117 KB
 70. Motie M224-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Faunabeschermende maatregelen bij windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PvdA (AANGENOMEN) 123 KB
 71. Motie M225-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek en pilots laten uitvoeren voor toepassen van innovatieve en energiebesparende technieken, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 119 KB
 72. Motie M226-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Zet vol in op gebruik Europese Fondsen voor Isolatie, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 161 KB
 73. Motie M227-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Met meer bosbouw meer zuurstof, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 142 KB
 74. Motie M227a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Met meer bosbouw meer zuurstof, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 127 KB
 75. Motie M228-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, PvdA en SP (INGETROKKEN) 107 KB
 76. Motie M228a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap in coronatijd, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, Forum voor Democratie, PvdA en SP (INGETROKKEN) 103 KB
 77. Motie M228b-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap in coronatijd, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, Forum voor Democratie, PvdA en SP (UNANIEM AANGENOMEN) 116 KB
 78. Motie M229-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Het onzichtbare van luchtkwaliteit zichtbaar maken, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, SP (VERWORPEN) 118 KB
 79. Motie M230-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Extra ondersteuning Agrarisch Natuur - en landschapsbeheer, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 92 KB
 80. Motie M231-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Brabant lachgasvrij, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 81. Motie M232-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondersteuning voedselbanken, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP, PvdA en D66 (VERWORPEN) 109 KB
 82. Motie M233-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Betaalbare woningen ook echt betaalbaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS, Lokaal Brabant, SP (INGETROKKEN) 120 KB
 83. Motie M233a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Betaalbare woningen ook echt betaalbaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP (AANGENOMEN) 124 KB
 84. Motie M234-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Voorrang voor zon op dak, ingediend door ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 116 KB
 85. Motie M234a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Voorrang voor zon op dak, ingediend door ChristenUnie-SGP, VVD, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, 50PLUS (AANGENOMEN) 113 KB
 86. Motie M235-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer zendtijd voor Bureau Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 87. Motie M236-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Tempo met referendum, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 88. Motie M237-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Digitaal nieuwjaarsconcert, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 114 KB
 89. Motie M238-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Solar carports rond het Provinciehuis, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 237 KB
 90. Motie M239-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Elektrische dienstauto's voor Gedeputeerde Staten, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 87 KB
 91. Vastgesteld besluit I 76/20 Begroting 2021 55 KB
 92. Vastgesteld besluit II 76/20 Begroting 2021 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021 46 KB
 93. Vastgesteld besluit III 76/20 Begroting 2021 : Tiende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 156 KB

Sprekers

 1. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:17:42
 2. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:20:24
 3. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 19:20:28
 4. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:20:33
 5. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:20:37
 6. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 19:20:38
 7. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:22:21
 8. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:22:23
 9. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:22:51
 10. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 19:23:35
 11. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:23:59
 12. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:27:53
 13. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:27:55
 14. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:28:56
 15. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 19:29:04
 16. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:29:36
 17. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:30:15
 18. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:30:44
 19. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:31:43
 20. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:31:45
 21. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:32:16
 22. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:32:41
 23. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:33:24
 24. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:33:34
 25. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:33:49
 26. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:33:53
 27. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:34:06
 28. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:34:32
 29. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:35:35
 30. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:35:38
 31. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 19:35:40
 32. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:36:27
 33. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:37:27
 34. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:38:24
 35. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:38:30
 36. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:38:35
 37. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:38:48
 38. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 19:38:49
 39. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:41:39
 40. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:41:45
 41. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:44:33
 42. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 19:44:37
 43. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:45:05
 44. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:45:25
 45. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:46:07
 46. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 19:46:16
 47. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:46:18
 48. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:46:32
 49. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:48:42
 50. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:48:43
 51. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:49:39
 52. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:50:07
 53. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:50:42
 54. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:50:46
 55. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:51:04
 56. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:51:14
 57. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:51:18
 58. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:51:19
 59. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:51:56
 60. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:52:08
 61. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:52:32
 62. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 19:52:54
 63. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:53:36
 64. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:53:52
 65. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:54:24
 66. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:54:34
 67. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 19:55:10
 68. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:55:48
 69. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:00:35
 70. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:00:39
 71. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:01:14
 72. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:01:44
 73. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:02:30
 74. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:04:50
 75. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:05:24
 76. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:05:43
 77. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:06:18
 78. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:06:29
 79. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:06:55
 80. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:08:21
 81. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:08:22
 82. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:08:30
 83. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:08:45
 84. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:10:41
 85. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 20:10:42
 86. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:10:54
 87. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:11:47
 88. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 20:11:49
 89. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:12:14
 90. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 20:12:33
 91. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:12:37
 92. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:13:03
 93. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:14:06
 94. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:14:09
 95. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:14:40
 96. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:14:46
 97. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:14:48
 98. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:15:16
 99. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:15:17
 100. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:15:41
 101. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:15:44
 102. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:15:56
 103. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:16:17
 104. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:18:05
 105. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 20:18:07
 106. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:18:53
 107. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:19:18
 108. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:20:05
 109. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:20:06
 110. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:20:31
 111. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:23:36
 112. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:23:40
 113. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:24:45
 114. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 20:24:49
 115. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:25:29
 116. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:25:35
 117. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:25:51
 118. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:26:02
 119. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 20:26:06
 120. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:26:19
 121. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:26:46
 122. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:27:30
 123. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:27:38
 124. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:28:46
 125. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:29:01
 126. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 20:29:24
 127. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:29:27
 128. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 20:29:28
 129. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:29:32
 130. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:29:45
 131. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 20:30:03
 132. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:30:40
 133. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:30:41
 134. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 20:31:22
 135. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:31:47
 136. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:31:56
 137. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:32:47
 138. 010 Begin spreekmoment 20:33:03
 139. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 20:33:39
 140. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:34:11
 141. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 20:34:15
 142. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 20:34:26
 143. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:34:37
 144. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 20:34:39
 145. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:35:07
 146. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 20:35:14
 147. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:35:17
 148. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 20:35:30
 149. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:35:36
 150. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:35:38
 151. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 20:35:39
 152. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:35:54

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

3.2.1 Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 159 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 53 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021 41 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021 : Tiende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 137 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 76/20 : Begroting 2021 4,5 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 76/20 : Begroting 2021 - bijlagenbundel 2,6 MB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties CDA, PVV en Partij voor de Dieren over Begroting 2021 1,3 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over begroting 2021 348 KB
 9. Ter informatie aan Provinciale Staten van Commissie Sturen en Verantwoorden memo met indicatoren in de Begroting 2021 154 KB
 10. Beantwoording nagekomen technische vragen Statenfracties Lokaal Brabant en Forum voor Democratie over de Begroting 2021 453 KB
 11. Beantwoording nagekomen technische vragen Statenfractie ChristenUnie-SGP over Begroting 2021 76 KB
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Begroting 2021 406 KB
 13. Amendement A37-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroten zonder Bezuinigen, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP (VERWORPEN) 105 KB
 14. Amendement A38-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen verhoging opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 91 KB
 15. Amendement A39-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Aanpassing leges Wet natuurbescherming, ingediend door ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 144 KB
 16. Motie M176-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek effecten klimaatverandering op de Brabantse natuur, ingediend door VVD en 50PLUS (INGETROKKEN) 122 KB
 17. Motie M176a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek effecten klimaatverandering op de Brabantse natuur, ingediend door VVD, Forum voor Democratie en 50PLUS (AANGENOMEN) 129 KB
 18. Motie M177-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Jaarlijkse online campagne 'weerbaar tegen criminaliteit', ingediend door VVD, 50PLUS, CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en D66 (AANGENOMEN) 121 KB
 19. Motie M178-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Vuurwapen voor groene Boa's van de SSIB, ingediend door VVD, 50PLUS, Partij voor de Dieren, PvdA (VERWORPEN) 116 KB
 20. Motie M179-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Nascheiding in plaats van voorscheiding, ingediend door VVD (AANGEHOUDEN) 83 KB
 21. Motie M180-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Toekomstig investeren in Brabant, ingediend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 121 KB
 22. Motie M181-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Stages zijn noodzaak, ingediend door D66 en PvdA (AANGENOMEN) 100 KB
 23. Motie M182-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Participatie is burgers betrekken bij begrotingsafwegingen, ingediend door D66 (AANGEHOUDEN) 96 KB
 24. Motie M183-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Koers op klimaat / KEV, ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, SP (VERWORPEN) 138 KB
 25. Motie M184-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Stop de jacht op haas en konijn, ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 123 KB
 26. Motie M185-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Heroverwegen basissubsidie organisaties, ingediend door Forum voor Democratie (INGETROKKEN) 102 KB
 27. Motie M185a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Heroverwegen basissubsidie organisaties, ingediend door Forum voor Democratie (AANGENOMEN) 106 KB
 28. Motie M186-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroting IPO, ingediend door Forum voor Democratie, en 50PLUS (INGETROKKEN) 111 KB
 29. Motie M186a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Begroting IPO, ingediend door Forum voor Democratie en 50PLUS (VERWORPEN) 100 KB
 30. Motie M187-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Revitalisering van onze bossen door "verloving", ingediend door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en 50PLUS (INGETROKKEN) 129 KB
 31. Motie M187a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Revitalisering van onze bossen door "verloving", ingediend door Forum voor Democratie, 50PLUSen Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 139 KB
 32. Motie M188-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Inbedding Samenlevingsopgaven, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66en 50PLUS (AANGENOMEN) 136 KB
 33. Motie M189-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Wonen in kleine kernen, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-DGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (AANGENOMEN) 158 KB
 34. Motie M190-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Aanpassing legesheffingen, ingediend door CDA (VERWORPEN) 91 KB
 35. Motie M191-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Verhuurdersheffing, ingediend door CDA (VERWORPEN) 110 KB
 36. Motie M192-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Waar een wil is is een weg, ingediend door SP en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 126 KB
 37. Motie M193-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer tijd voor transitie samenleving met behoud verworvenheden programma sociale veerkracht en Sterk.Brabant, ingediend door SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS (VERWORPEN) 179 KB
 38. Motie M194-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : OV in eigen beheer', ingediend door SP en PvdA (VERWORPEN) 95 KB
 39. Motie M195-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Noodfonds Verdroging, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 127 KB
 40. Motie M196-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Verkeersveiligheid, ook voor dieren, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 115 KB
 41. Motie M197-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer Meetpunten voor Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66, SP (AANGENOMEN) 119 KB
 42. Motie M198-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Basisvaardigheden voor participatie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en D66(VERWORPEN) 108 KB
 43. Motie M199-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Leesvaardigheid, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en D66 (VERWORPEN) 112 KB
 44. Motie M200-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Toepassen Roemernorm, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 45. Motie M201-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Oormerken opcenten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 46. Motie M202-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geboortepapieren van Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 141 KB
 47. Motie M203-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 114 KB
 48. Motie M204-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen zon op land, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 70 KB
 49. Motie M205-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 78 KB
 50. Motie M206-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Minder zwerfafval in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 100 KB
 51. Motie M207-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geen draagvlak = Geen windmolens, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 91 KB
 52. Motie M208-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : 2025 een veiliger Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 53. Motie M209-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Behoud Zwarte Piet in onze bibliotheken, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 98 KB
 54. Motie M210-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : (Geen titel), ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 55. Motie M211-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : 4-baans Boxmeer - Uden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 56. Motie M212-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Paalkamperen in de Brabantse bossen, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 95 KB
 57. Motie M212a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Paalkamperen in de Brabantse bossen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 58. Motie M213-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Geef Brabantse boeren gelijke kansen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 95 KB
 59. Motie M214-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Per direct stoppen met nieuwe windenergie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 74 KB
 60. Motie M215-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondermijning radicaal dierenactivisme, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 115 KB
 61. Motie M215a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondermijning radicaal dierenactivisme, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 62. Motie M216-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Innovatieve oplossingen tegen blauwalg, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 114 KB
 63. Motie M217-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Financiering wettelijk taak Wsob, ingediend door 50PLUS en PvdA (VERWORPEN) 100 KB
 64. Motie M218-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Cubiss een ondersteunend kennisontwikkelingsbedrijf, ingediend door 50PLUS en GroenLinks (VERWORPEN) 120 KB
 65. Motie M219-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Structurele subsidie voor Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 76 KB
 66. Motie M220-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Een robuust, veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem in Brabant, ingediend door 50PLUS en Forum voor Democratie (AANGENOMEN) 94 KB
 67. Motie M221-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Wie de lasten draagt zal ook de lusten ontvangen, ingediend door 50PLUS (VERWORPEN) 108 KB
 68. Motie M222-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Landbouw is economie, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 133 KB
 69. Motie M223-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, VVD, SP, PvdA (AANGENOMEN) 117 KB
 70. Motie M224-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Faunabeschermende maatregelen bij windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PvdA (AANGENOMEN) 123 KB
 71. Motie M225-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Onderzoek en pilots laten uitvoeren voor toepassen van innovatieve en energiebesparende technieken, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 119 KB
 72. Motie M226-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Zet vol in op gebruik Europese Fondsen voor Isolatie, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 161 KB
 73. Motie M227-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Met meer bosbouw meer zuurstof, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 142 KB
 74. Motie M227a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Met meer bosbouw meer zuurstof, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 127 KB
 75. Motie M228-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, PvdA en SP (INGETROKKEN) 107 KB
 76. Motie M228a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap in coronatijd, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, Forum voor Democratie, PvdA en SP (INGETROKKEN) 103 KB
 77. Motie M228b-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Goed werkgeverschap in coronatijd, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV Noord-Brabant, Forum voor Democratie, PvdA en SP (UNANIEM AANGENOMEN) 116 KB
 78. Motie M229-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Het onzichtbare van luchtkwaliteit zichtbaar maken, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, SP (VERWORPEN) 118 KB
 79. Motie M230-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Extra ondersteuning Agrarisch Natuur - en landschapsbeheer, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 92 KB
 80. Motie M231-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Brabant lachgasvrij, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 81. Motie M232-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Ondersteuning voedselbanken, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP, PvdA en D66 (VERWORPEN) 109 KB
 82. Motie M233-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Betaalbare woningen ook echt betaalbaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS, Lokaal Brabant, SP (INGETROKKEN) 120 KB
 83. Motie M233a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Betaalbare woningen ook echt betaalbaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, SP (AANGENOMEN) 124 KB
 84. Motie M234-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Voorrang voor zon op dak, ingediend door ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 116 KB
 85. Motie M234a-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Voorrang voor zon op dak, ingediend door ChristenUnie-SGP, VVD, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, 50PLUS (AANGENOMEN) 113 KB
 86. Motie M235-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Meer zendtijd voor Bureau Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 87. Motie M236-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Tempo met referendum, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 88. Motie M237-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Digitaal nieuwjaarsconcert, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 114 KB
 89. Motie M238-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Solar carports rond het Provinciehuis, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 237 KB
 90. Motie M239-2020 Provinciale Staten 13 november 2020 Statenvoorstel 76/20 : Elektrische dienstauto's voor Gedeputeerde Staten, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 87 KB
 91. Vastgesteld besluit I 76/20 Begroting 2021 55 KB
 92. Vastgesteld besluit II 76/20 Begroting 2021 : Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021 46 KB
 93. Vastgesteld besluit III 76/20 Begroting 2021 : Tiende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 156 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 20:44:47
 2. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:47:40
 3. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:49:44
 4. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 20:49:48
 5. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:52:31
 6. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 20:52:32
 7. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:52:35
 8. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:52:45
 9. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:52:47
 10. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 20:52:53
 11. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:56:03
 12. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 20:56:05
 13. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 20:56:29
 14. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 20:56:33
 15. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:03:38
 16. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:04:07
 17. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:04:26
 18. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:04:55
 19. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:11:53
 20. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:12:30
 21. Camiel van der Meeren 26887178 Begin spreekmoment 21:12:47
 22. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:13:46
 23. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:14:00
 24. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:14:55
 25. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 21:15:02
 26. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:15:14
 27. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:15:16
 28. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:15:30
 29. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:15:31
 30. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:15:32
 31. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:15:39
 32. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:16:38
 33. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:16:49
 34. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:18:11
 35. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 21:18:17
 36. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:22:48
 37. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:24:27
 38. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:24:49
 39. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:24:56
 40. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:26:29
 41. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 21:26:31
 42. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:27:06
 43. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:27:11
 44. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:27:48
 45. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 21:28:10
 46. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:28:15
 47. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:28:18
 48. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:28:54
 49. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:29:02
 50. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:30:55
 51. Camiel van der Meeren 26887178 Begin spreekmoment 21:31:02
 52. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:31:24
 53. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:32:04
 54. Camiel van der Meeren 26887178 Begin spreekmoment 21:32:09
 55. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:32:28
 56. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:34:05
 57. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:37:44
 58. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 21:37:57
 59. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:38:38
 60. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:39:12
 61. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 21:39:25
 62. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:42:48
 63. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:42:53
 64. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:43:41
 65. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 21:43:45
 66. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:44:49
 67. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:45:09
 68. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:45:42
 69. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:45:46
 70. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:45:47
 71. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:46:00
 72. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:46:28
 73. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 21:46:29
 74. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 21:46:46
 75. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:46:47
 76. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:48:06
 77. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 21:48:15
 78. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:49:33
 79. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 21:49:37
 80. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:51:29
 81. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:54:41
 82. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:56:09
 83. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 21:56:36
 84. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 21:56:42
 85. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:00:29
 86. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 22:00:32
 87. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:00:44
 88. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:00:48
 89. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:02:23
 90. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:02:25
 91. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:02:47
 92. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 22:02:50
 93. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:02:57
 94. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 22:03:02
 95. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:04:17
 96. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:04:22
 97. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:04:25
 98. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 22:04:55
 99. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:05:25
 100. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:05:26
 101. Eric de Bie 5048153 Begin spreekmoment 22:05:48
 102. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:06:27
 103. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:07:08
 104. 059 Begin spreekmoment 22:07:14
 105. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:07:24
 106. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 22:07:25
 107. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:07:39
 108. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:08:48
 109. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 22:08:51
 110. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 22:09:06
 111. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:10:02
 112. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 22:10:04
 113. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 22:10:18
 114. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:10:35
 115. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 22:10:40
 116. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:15:56
 117. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:16:36
 118. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 22:16:39
 119. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:16:54
 120. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:17:00
 121. Martijn van Gruijthuijsen 10578259 Begin spreekmoment 22:17:02
 122. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:17:55
 123. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 22:18:00
 124. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:18:42
 125. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:19:59
 126. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 22:20:02
 127. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:21:22
 128. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:21:26
 129. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:21:40
 130. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:21:41
 131. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 22:21:44
 132. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 22:21:57
 133. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:22:01
 134. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:22:05
 135. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:22:06
 136. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:22:37
 137. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:22:42
 138. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 22:22:43
 139. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:24:17
 140. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:25:24
 141. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:25:36
 142. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:26:56
 143. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:27:06
 144. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:27:10
 145. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 22:27:29
 146. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:27:31
 147. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:27:45
 148. Ina Adema Commissaris van de Koning Begin spreekmoment 22:27:57

Aanvang Schorsing