Dit is een video/livestream over 3 09.00 UUR - 10.30 UUR THEMA RUIMTE

Nu aan het woord

Agendapunt

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda