1 Statendag 11 september 2020

2 09:30 UUR - 10:00 UUR CORONA-BIJPRAATUUR

3 11:45 UUR - 12:15 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5 10:00 UUR - 12:30 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

5.1 RES

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om een themabijeenkomst over `Concept-Regionale Energie Strategieën (RES'en) van de 4 Brabantse RES-regio's` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

5.3 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Bijlagen

 1. Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) 87 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 10.8 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Bijlagen Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 22.9 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Voorlopige bestuurlijke opvatting Concept-RES Metropoolregio Eindhoven 90 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Brief van GS aan het Nationaal Programma RES 444 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Voorlopige bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) : Bijlage bij de Brief van GS aan het Nationaal Programma RES 61 KB

5.4 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant

Bijlagen

 1. Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant 84 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Regio Noordoost Brabant en bijlagen 3.2 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Hart van Brabant en bijlagen 904 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES West-Brabant en bijlagen 8 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Regio Noordoost Brabant 82 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Hart van Brabant 87 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES West-Brabant 76 KB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Brief aan het Rijk 60 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Bijlage bij de brief aan het Rijk 61 KB

6 10:00 UUR - 12:30 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 11 september 2020

7 09:30 UUR - 11:30 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

7.1 Startdocument Koers Mobiliteit

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Agendavergadering van de Statenfracties SP, D66, GroenLinks en PvdA om een themabijeenkomst over `Startdocument Koers Mobiliteit` ten behoeve van Agendavergadering 18 mei 2020

7.3 Statenmededeling Startdocument Koers Mobiliteit

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Voortzetting van de geschorste vergadering van 3 juli 2020

Bijlagen

8.2 STEMMING

Bijlagen

8.2.1 Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

8.2.2 Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`.

8.2.3 Statenvoorstel 61/20 Lijst ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020

8.2.4 Statenvoorstel 58/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 mei 2020

8.2.5 Statenvoorstel 60/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 mei 2020

9 VERGADERING PROVINCIALE STATEN 11 SEPTEMBER 2020

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer R. Bergsma

Bijlagen

9.3 Afscheid Statenlid de heer J.P.E. Bankers

Bijlagen

9.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.4.1 Actuele motie M136-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Goed voorbeeld doet goed volgen, door Statenfracties van SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en PvdA

10 BESPREEKSTUKKEN INCL. STEMMING

Bijlagen

10.1 Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 99 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 53 KB Ga naar het dossier
 3. Nota van Wijziging Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 57 KB Ga naar het dossier
 4. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 42 KB Ga naar het dossier
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 448 KB Ga naar het dossier
 6. Amendement A32-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Statenvoorstel 62/20: zonder titel, ingediend door VVD (VERWORPEN) 106 KB
 7. Amendement A33-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Statenvoorstel 62/20: Middelen voor ondersteuning van de Philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024, ingediend door SP (VERWORPEN) 123 KB
 8. Motie M137-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Statenvoorstel 62/20: Motie van treurnis, ingediend door D66 (VERWORPEN) 88 KB
 9. Motie M138-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Statenvoorstel 62/20: Motie perspectief voor de kermis-/volkscultuur, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 10. Motie M139-2020 Provinciale Staten 11 september 2020 Statenvoorstel 62/20: Motie referendummogelijkheid over meerjarige subsidie pzn, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 90 KB
 11. Vastgesteld besluit 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024 151 KB Ga naar het dossier

10.2 Statenvoorstel 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16 104 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16 57 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 71/20 : Herstelbesluit Windenergie A16 – vastgesteld 3 71.4 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 71/20: 20161569_inpassingsplan Windenergie A16, betreft verbeelding, tevens in GML = NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va02 7.4 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 71/20 : Partiële herziening Windenergie A16_vastgesteld_2 537 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 71/20 : 20161569.001_bestemmingsplan Herziening Windenergie A16, betreft verbeelding, tevens GML = NL.IMRO.9930.ipWindA16PHerz1-va02 4.2 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 71/20 : Biezenstraat 7 – besluit intrekking 20200814 van gemeente Breda 191 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 71/20 : Grintweg 22 – besluit intrekking 20200814 van gemeente Breda 196 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 71/20 : Motivering aanvaardbaarheid cumulatieve slagschaduw op de gronden van 2 bedrijven 101 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 71/20 : 200810 Memo verschuiving E-5 0.1 816 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 71/20 : Memo slagschaduw gronden 0.5 incl. bijlagen 4.4 MB Ga naar het dossier
 12. Vastgesteld besluit 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16 74 KB Ga naar het dossier

11 STEMMING

Bijlagen

11.1 Statenvoorstel 68/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 11 september 2020

11.2 Statenvoorstel 65/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 5 juni 2020

11.3 Statenvoorstel 69/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 19 juni 2020

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 11 september 2020