Dit is een video/livestream over 2 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 3 JULI 2020 deel 3/4

Nu aan het woord

Agendapunt

Aanvang Schorsing

2.3.4 Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/20 : Nota van beantwoording zienswijzen (Ulvenhoutse bos) 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/20 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 207 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/20 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 764 KB
 6. Motie M129-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Behalen doelen natuurherstel Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, SP en PvdA (VERWORPEN) 86 KB
 7. Motie M130-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen verslechtering beschermde status Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 78 KB
 8. Motie M131-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen onomkeerbare stappen tot kabinetsreactie commissie Hordijk`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 93 KB
 9. Motie M132-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Handhaving bedrijven in werking zonder natuurvergunning`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 102 KB
 10. Vastgesteld besluit 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 267 KB

Sprekers

 1. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 18:55:18
 2. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:57:08
 3. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:57:09
 4. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:57:37
 5. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 18:57:38
 6. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:01
 7. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 18:58:03
 8. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:23
 9. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 18:58:24
 10. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:51
 11. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 18:58:55
 12. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:59:12
 13. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 18:59:13
 14. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:59:39
 15. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 18:59:41
 16. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:04
 17. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:29
 18. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:00:31
 19. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:54
 20. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:00:55
 21. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:01:05
 22. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:01:08
 23. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:01:33
 24. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:01:34
 25. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:00
 26. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:02:01
 27. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:39
 28. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:02:40
 29. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:44
 30. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 19:02:52
 31. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:41
 32. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:03:43
 33. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:53
 34. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 19:03:55
 35. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:06
 36. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:04:07
 37. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:19
 38. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:30
 39. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:05:11
 40. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:05:12
 41. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:05:15
 42. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:05:32
 43. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:05:51
 44. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:05:53
 45. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:16
 46. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:30
 47. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:06:31
 48. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:54
 49. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:07:10
 50. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:15
 51. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 19:08:21
 52. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:52
 53. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:09:57
 54. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:25
 55. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:11:30
 56. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:22
 57. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:14:27
 58. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:28
 59. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:15:34
 60. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:55
 61. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:15:56
 62. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:12
 63. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:16:14
 64. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:32
 65. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:16:33
 66. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:57
 67. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:17:00
 68. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:17:38
 69. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:17:48
 70. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:48
 71. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:18:58
 72. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:19:01
 73. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:19:18
 74. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:19:20
 75. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:19:51
 76. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:19:56
 77. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:20:10
 78. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:20:12
 79. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:20:44
 80. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:20:45
 81. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:21:03
 82. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:21:04
 83. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:21:29
 84. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:21:34
 85. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:22:06
 86. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:22:17
 87. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:17
 88. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:23:20
 89. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:39
 90. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:23:44
 91. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:46
 92. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:24:03
 93. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:24:18
 94. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:24:21
 95. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 19:24:24
 96. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:24:54
 97. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:24:55
 98. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:08
 99. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:25:11
 100. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:45
 101. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:26:14
 102. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:27:21
 103. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:27:27
 104. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:29:57
 105. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:30:06
 106. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:32:05
 107. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:32:14
 108. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:32:45
 109. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:33:10
 110. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:33:11
 111. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:09
 112. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:34:14
 113. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:34:43
 114. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:34:45
 115. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:35:06
 116. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:35:09
 117. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:35:34
 118. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 19:35:35
 119. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:36:08
 120. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:36:17
 121. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:16
 122. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:40:19
 123. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:36
 124. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:40:37
 125. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:49
 126. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:40:51
 127. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:03
 128. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:41:07
 129. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:14
 130. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:41:17
 131. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:51
 132. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:04
 133. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:42:05
 134. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:34
 135. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:42:42
 136. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:05
 137. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:43:07
 138. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:21
 139. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:43:23
 140. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:43:30
 141. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:00
 142. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:44:02
 143. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:44:20
 144. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:33
 145. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:44:34
 146. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:38
 147. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:44:39
 148. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 19:44:45
 149. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:46
 150. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:55
 151. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:44:56
 152. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:02
 153. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:45:14
 154. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:46:45
 155. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:46:47
 156. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:08
 157. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 19:47:14
 158. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:24
 159. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:36
 160. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 19:47:40
 161. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:47:41
 162. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:50
 163. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:47:54
 164. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:47:56
 165. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:09
 166. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:48:10
 167. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:48:12
 168. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:15
 169. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 19:48:17
 170. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:45
 171. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:48:50
 172. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:23
 173. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:49:25
 174. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:39
 175. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:49:43
 176. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:58
 177. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 19:50:03
 178. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:38
 179. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:50:50
 180. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:55
 181. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:52:01
 182. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:23
 183. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:52:26
 184. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:32
 185. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:53:34
 186. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:02
 187. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:54:03
 188. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:31
 189. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 19:54:33
 190. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:52
 191. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:54:55
 192. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:07
 193. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:55:11
 194. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:46
 195. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 19:55:58
 196. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:59
 197. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:56:33
 198. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:56:36
 199. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:56:54
 200. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:57:07
 201. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:57:43
 202. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:57:45
 203. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:58:01
 204. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:09
 205. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:58:12
 206. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:38
 207. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 19:58:42
 208. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 19:58:45
 209. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:58:53
 210. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:59:13
 211. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 19:59:22
 212. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:00:19
 213. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:00:23
 214. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:27
 215. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:01:34
 216. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:01:51
 217. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:02:01
 218. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:02:05
 219. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:02:56
 220. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:24
 221. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:03:26
 222. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:41
 223. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:03:42
 224. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:04:11
 225. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:29
 226. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:04:45
 227. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:06
 228. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:05:09
 229. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:36
 230. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:05:37
 231. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:53
 232. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:05:55
 233. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:23
 234. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:06:25
 235. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:49
 236. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:07:52
 237. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:07:55
 238. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:08:43
 239. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:08:44
 240. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:03
 241. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:09:04
 242. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:34
 243. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:09:37
 244. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:42
 245. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:09:44
 246. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:16
 247. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:10:18
 248. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:33
 249. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 20:10:41
 250. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:50
 251. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:53
 252. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:10:55
 253. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:11:01
 254. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:11:27
 255. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 20:11:29
 256. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:06
 257. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 20:12:13
 258. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:28
 259. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 20:12:39
 260. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:43
 261. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:12:50
 262. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:18
 263. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:27
 264. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:13:28
 265. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:47
 266. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 20:13:48
 267. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:56
 268. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:14:01
 269. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:14:23
 270. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 20:14:24
 271. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:14:38
 272. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 20:14:48
 273. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:15:17
 274. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:15:20
 275. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:15:39
 276. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:15:56
 277. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:15:57
 278. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:10
 279. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:25
 280. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 20:16:30
 281. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:49
 282. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:53
 283. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:16:58
 284. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:17:10
 285. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 20:17:11
 286. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:17:23
 287. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:17:31
 288. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:18:25
 289. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:18:35
 290. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:19:48
 291. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:19:57
 292. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:20:02
 293. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:42
 294. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:20:45
 295. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:21:12
 296. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:21:13
 297. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:21:45
 298. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:04
 299. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:22:14
 300. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:44
 301. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:22:46
 302. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:04
 303. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 20:23:05
 304. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:33
 305. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:23:34
 306. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:43
 307. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 20:23:52
 308. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:24:33
 309. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 20:24:43
 310. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:23
 311. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:25:28
 312. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:34
 313. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:25:43
 314. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:26:04
 315. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 20:26:06
 316. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:27:03
 317. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 20:27:10
 318. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:25
 319. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 20:28:38
 320. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:44
 321. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 20:28:46
 322. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:51

Aanvang Schorsing

2.3.4 Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/20 : Nota van beantwoording zienswijzen (Ulvenhoutse bos) 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/20 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 207 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/20 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 764 KB
 6. Motie M129-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Behalen doelen natuurherstel Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, SP en PvdA (VERWORPEN) 86 KB
 7. Motie M130-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen verslechtering beschermde status Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 78 KB
 8. Motie M131-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen onomkeerbare stappen tot kabinetsreactie commissie Hordijk`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 93 KB
 9. Motie M132-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Handhaving bedrijven in werking zonder natuurvergunning`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 102 KB
 10. Vastgesteld besluit 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 267 KB

Sprekers

 1. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:37:37
 2. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:38:05

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.6 SLUITING

2.3.6 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/20 : Aanvullende Passende Beoordeling en Notitie GOL Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase (d.d. 13 maart 2020) 2,8 MB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL 59 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mbt stikstof 128 KB
 6. Vastgesteld besluit 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 265 KB

Sprekers

 1. John Bankers 27409513 Begin spreekmoment 20:42:50
 2. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:16
 3. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:44:28
 4. Alex Panhuizen 11657078 Begin spreekmoment 20:44:44
 5. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:08
 6. Stijn Roeles 10128902 Begin spreekmoment 20:46:12
 7. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:49:57
 8. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 20:50:01
 9. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:51
 10. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 20:50:56
 11. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:52:21
 12. Liesbeth Sjouw 8521883 Begin spreekmoment 20:52:25
 13. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:45
 14. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 20:53:50
 15. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:55:15
 16. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 20:55:16
 17. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:59:07
 18. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 20:59:10
 19. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:01:13
 20. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:01:18
 21. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:01:21
 22. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:01:24
 23. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 21:01:28
 24. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:03:12
 25. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:03:28
 26. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:05:14
 27. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 21:05:47
 28. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:07:20
 29. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:07:54
 30. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:12:46
 31. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 21:12:48
 32. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:13:26
 33. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:13:28
 34. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:13:31
 35. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:13:49
 36. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:24
 37. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:14:27
 38. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:14:30
 39. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:15:03
 40. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:15:05
 41. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:15:49
 42. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:15:51
 43. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:16:03
 44. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:16:04
 45. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:16:17
 46. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:16:20
 47. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 21:19:10
 48. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:16
 49. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:19:38
 50. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:20:02
 51. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:20:03
 52. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:20:54
 53. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:20:57
 54. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:21:19
 55. Elies Lemkes 18889696 Begin spreekmoment 21:21:28
 56. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:21:39
 57. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:21:40
 58. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:21:41
 59. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 21:22:08
 60. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:22:40
 61. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:22:41
 62. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 21:22:50
 63. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:23:20
 64. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:23:22
 65. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:23:34
 66. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 21:23:35
 67. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:23:50
 68. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:23:51
 69. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:24:15
 70. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:24:39
 71. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:24:43
 72. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:24:56
 73. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:26
 74. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:25:27
 75. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:44
 76. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:48
 77. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:25:51
 78. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:25:52
 79. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:26:10
 80. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:26:27
 81. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:26:33
 82. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:27:06
 83. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:27:09
 84. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:28:15
 85. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:28:52
 86. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:28:53
 87. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:29:17
 88. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:29:20
 89. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:29:22
 90. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 21:29:24
 91. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:29:46
 92. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:29:47
 93. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:10
 94. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 21:30:11
 95. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:26
 96. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:34
 97. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:30:41
 98. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:30:45
 99. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:31:14
 100. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:31:18
 101. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:31:58
 102. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:31:59
 103. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:32:15
 104. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:32:43
 105. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:32:45
 106. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:00
 107. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:33:07
 108. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 21:33:11
 109. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:13
 110. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:38
 111. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:33:39
 112. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:45
 113. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:33:54
 114. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:34:10
 115. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:21
 116. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:34:22
 117. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:42
 118. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:34:44
 119. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:34:46
 120. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:34:54
 121. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:08
 122. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 21:35:17
 123. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:35:18
 124. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:35:19
 125. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:35:22

Aanvang Schorsing

2.3.6 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/20 : Aanvullende Passende Beoordeling en Notitie GOL Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase (d.d. 13 maart 2020) 2,8 MB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL 59 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mbt stikstof 128 KB
 6. Vastgesteld besluit 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 265 KB

Sprekers

 1. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:45:14
 2. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:45:28
 3. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:46:06
 4. Liesbeth Sjouw 8521883 Begin spreekmoment 21:46:30
 5. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:46:54
 6. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:47:03
 7. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:48:54
 8. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:49:11
 9. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:49:14
 10. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:49:30
 11. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:49:32
 12. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:49:45
 13. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 21:49:53
 14. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:50:11
 15. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:51:05
 16. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:51:19
 17. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:52:35
 18. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:52:36
 19. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:53:25
 20. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:53:27
 21. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:53:32
 22. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:28
 23. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 21:54:29
 24. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:54:35
 25. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:55:01
 26. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:55:35
 27. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:55:52
 28. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:55:54
 29. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:01
 30. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:56:03
 31. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:20
 32. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:36
 33. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:56:38
 34. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:56:41
 35. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 21:56:45
 36. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:57:18
 37. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:57:34
 38. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:57:59
 39. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:58:04
 40. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:58:06
 41. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 21:58:08
 42. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:58:30
 43. Peter Smit 17948724 Begin spreekmoment 21:58:32
 44. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:58:54
 45. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 21:59:02
 46. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:59:17
 47. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 21:59:41
 48. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 21:59:57
 49. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:00:02
 50. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:00:16

Aanvang Schorsing

2.3.6 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.6 SLUITING

2.3.7 Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 125 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/20 : Toelichting behorende bij de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. 192 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/20 : Geconsolideerde teksten van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de toelichting, zoals die luiden nadat de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven). 323 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017. 47 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017. 61 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 2 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over wijziging Algemene Subsidieverordening (ASV) M&O register en risicoanalyses 2 MB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Wijziging Algemene Subsidie Verordening ASV 457 KB
 10. Beantwoording technische vragen statenfractie Forum voor Democratie over Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 172 KB
 11. Beantwoording technische vragen statenfractie CDA over Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 133 KB
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over Wijziging Algemene Subsidie Verordening ASV 6,5 MB
 13. Amendement A28-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door Forum voor Democratie, PVV en CDA (INGETROKKEN) 128 KB
 14. Amendement A28a-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door Forum voor Democratie, PVV en CDA, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 136 KB
 15. Amendement A29-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door SP, PvdA en D66 (INGETROKKEN) 137 KB
 16. Motie M135-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Evaluatie afschaffing Brabantnorm`, ingediend door VVD en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 17. Vastgesteld besluit 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 1,2 MB

Sprekers

 1. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 22:07:15
 2. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:08:37
 3. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:08:50
 4. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:12:10
 5. Marcel Thijssen 20040821 Begin spreekmoment 22:12:16
 6. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:14:37
 7. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 22:14:43
 8. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:37
 9. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:16:40
 10. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:16:56
 11. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:17:03
 12. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 22:17:10
 13. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:17:56
 14. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:18:34
 15. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:22:21
 16. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 22:22:42
 17. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:23:13
 18. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 22:23:20
 19. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:24:00
 20. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 22:24:07
 21. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:24:09
 22. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 22:24:19
 23. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:24:55
 24. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:25:09
 25. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:30:03
 26. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 22:30:05
 27. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:30:29
 28. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:30:36
 29. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:30:47
 30. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 22:32:07
 31. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:32:09
 32. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:32:25
 33. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:32:33
 34. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:32:37
 35. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:34:15
 36. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:34:17
 37. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:35:03
 38. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:35:47
 39. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:35:48
 40. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:36:12
 41. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:36:24
 42. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:37:35
 43. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:37:38
 44. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:37:41
 45. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:38:03
 46. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:38:15
 47. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 22:38:24
 48. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:39:16
 49. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:39:38
 50. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:40:53
 51. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:41:12
 52. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:41:57
 53. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 22:41:58
 54. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:42:13
 55. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:42:19
 56. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:42:25
 57. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:43:01
 58. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:43:08
 59. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:43:10
 60. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:43:41
 61. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:44:35
 62. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:44:46
 63. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:44:56
 64. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:44:57
 65. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:45:06
 66. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 22:45:08
 67. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:45:22
 68. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 22:45:28
 69. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:46:23
 70. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 22:46:29
 71. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:46:39

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.3.8 Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 49 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 57 KB
 3. Amendement A30-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 63/20 : `Sprekers en interrupties`, ingediend door de PVV 100 KB
 4. Amendement A31-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 63/20 : `Uitingen in vergaderruimten`, ingediend door de PVV 72 KB

Sprekers

 1. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:49:50
 2. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 22:50:50
 3. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:50:54
 4. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 22:51:01
 5. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:51:10
 6. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:51:13
 7. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:53:11
 8. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:53:19
 9. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 22:53:32
 10. Gastspreker 1 10001 Begin spreekmoment 22:53:37
 11. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:54:25
 12. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:54:35
 13. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:54:41
 14. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:54:51
 15. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:55:14
 16. Gastspreker 1 10001 Begin spreekmoment 22:55:29
 17. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:55:31
 18. Gastspreker 1 10001 Begin spreekmoment 22:55:41
 19. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 22:55:53
 20. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:56:06
 21. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:56:08
 22. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:56:15
 23. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:56:22
 24. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:56:30
 25. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:56:37
 26. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:56:52
 27. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:56:54
 28. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 22:57:19
 29. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:57:24
 30. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 22:57:31
 31. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:57:34
 32. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 22:57:50
 33. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 22:57:51
 34. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:58:53
 35. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:59:17
 36. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 22:59:32
 37. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:59:43
 38. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 22:59:50
 39. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 22:59:51
 40. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:00:03
 41. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 23:00:09
 42. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 23:00:14
 43. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:00:44
 44. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 23:00:48
 45. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:00:54
 46. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 23:00:57
 47. Suzanne Otters - Bruijnen 12494168 Begin spreekmoment 23:01:02
 48. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 23:01:06
 49. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 23:01:09
 50. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 23:01:11
 51. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 23:01:13
 52. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 23:01:15
 53. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:01:18
 54. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 23:01:20
 55. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 23:01:22
 56. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 23:01:26
 57. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 23:01:28
 58. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 23:01:30
 59. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:01:37
 60. Martijn de Kort Voorzitter PS Begin spreekmoment 23:01:39
 61. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 23:01:44

Ordevoorstel

Ordevoorstel

Aanvang Schorsing