Dit is een video/livestream over 2 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 3 JULI 2020 deel 2/4

Nu aan het woord

Agendapunt

2.3.1 Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB
 8. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28,9 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB
 12. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, PVV en CDA over de Provinciale Jaarstukken 2019 2 MB
 13. Beantwoording aanvullende technische vragen 37 en 41 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 80 KB
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen 40 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 75 KB
 15. Motie M118-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : Verbeteringsslag subsidieregister`, ingediend door de PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 89 KB
 16. Motie M119-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 67 KB
 17. Motie M120-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Herverdeling gemeentefonds`, ingediend door de Lokaal Brabant en 50PLUS (AANGENOMEN) 122 KB
 18. Motie M121-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Stoppen met handhaven huisvesting statushouders`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 150 KB
 19. Vastgesteld besluit 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 250 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:16
 2. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 13:57:56
 3. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:58:58
 4. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 13:58:59
 5. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 14:00:53
 6. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:55
 7. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:01:25
 8. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:20
 9. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:06:22
 10. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:40
 11. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:50
 12. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:06:51
 13. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 14:09:29
 14. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 14:09:31
 15. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:34
 16. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:56
 17. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:19
 18. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:50
 19. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:14:52
 20. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:15:13
 21. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:22
 22. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:44
 23. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:18:45
 24. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:08
 25. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:19:17
 26. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:18
 27. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:20
 28. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:28
 29. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 14:19:35
 30. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:06
 31. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 14:20:19
 32. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:12
 33. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 14:21:15
 34. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:51
 35. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:21:59
 36. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:05
 37. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:24
 38. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:36
 39. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:24:52
 40. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:55
 41. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 14:25:10
 42. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:14
 43. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 14:25:23
 44. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:34
 45. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:25:37
 46. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:18
 47. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:26:46
 48. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:53
 49. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:16

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

2.3.1 Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB
 8. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28,9 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB
 12. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, PVV en CDA over de Provinciale Jaarstukken 2019 2 MB
 13. Beantwoording aanvullende technische vragen 37 en 41 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 80 KB
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen 40 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 75 KB
 15. Motie M118-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : Verbeteringsslag subsidieregister`, ingediend door de PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 89 KB
 16. Motie M119-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 67 KB
 17. Motie M120-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Herverdeling gemeentefonds`, ingediend door de Lokaal Brabant en 50PLUS (AANGENOMEN) 122 KB
 18. Motie M121-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Stoppen met handhaven huisvesting statushouders`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 150 KB
 19. Vastgesteld besluit 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 250 KB

Sprekers

 1. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:29:00
 2. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:49
 3. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:30:53
 4. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:31:22
 5. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:55
 6. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:31:57
 7. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:31:58
 8. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:32:13
 9. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:14
 10. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:50
 11. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:55

2.5 STEMMING

2.5 STEMMING

2.5 STEMMING

2.5 STEMMING

2.5 STEMMING

2.3.3 Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS

2.3.2 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 163 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/20 : Bestuursrapportage I-2020 3,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/20 : Investeringsschema 110 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/20 : Instellingsbesluit Reserve Organisatieontwikkeling 33 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/20 : 2e begrotingswijziging 2020 52 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en PVV Noord-Brabant over de Bestuursrapportage I-2020 2 MB
 8. Amendement A26-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 153 KB
 9. Motie M122-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorzorgsbeginsel beleid voor een betere luchtkwaliteit`, ingediend door de SP (VERWORPEN) 75 KB
 10. Motie M123-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Kringlooplandbouw`, ingediend door GroenLinks en PvdA (AANGEHOUDEN) 104 KB
 11. Motie M124-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Niet-duurzame biomassa uit de duurzame cijfers`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 78 KB
 12. Motie M125-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 105 KB
 13. Motie M126-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Borging toezicht op afstand luchtwassers`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 107 KB
 14. Motie M127-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorkom landbouwgif in de natuur`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 130 KB
 15. Motie M128-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 168 KB
 16. Vastgesteld besluit 48/20 Bestuursrapportage I-2020 233 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:49
 2. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 14:50:52
 3. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 14:52:06
 4. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:10
 5. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 14:52:14
 6. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:33
 7. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:49
 8. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 14:52:57
 9. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:28
 10. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 14:57:33
 11. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:01:18
 12. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:01:30
 13. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:01:34
 14. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:21
 15. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:24
 16. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:40
 17. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:44
 18. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 15:02:54
 19. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:00
 20. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 15:03:04
 21. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:04:18
 22. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 15:04:23
 23. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:55
 24. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:26
 25. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:31
 26. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 15:06:37
 27. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:11
 28. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:18
 29. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 15:12:23
 30. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:09
 31. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:11
 32. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:36
 33. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:44
 34. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:14:01
 35. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 15:14:06
 36. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:09
 37. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:07
 38. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:49
 39. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:22
 40. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:30
 41. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:45

Aanvang Schorsing

2.3.2 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 163 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/20 : Bestuursrapportage I-2020 3,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/20 : Investeringsschema 110 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/20 : Instellingsbesluit Reserve Organisatieontwikkeling 33 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/20 : 2e begrotingswijziging 2020 52 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en PVV Noord-Brabant over de Bestuursrapportage I-2020 2 MB
 8. Amendement A26-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 153 KB
 9. Motie M122-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorzorgsbeginsel beleid voor een betere luchtkwaliteit`, ingediend door de SP (VERWORPEN) 75 KB
 10. Motie M123-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Kringlooplandbouw`, ingediend door GroenLinks en PvdA (AANGEHOUDEN) 104 KB
 11. Motie M124-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Niet-duurzame biomassa uit de duurzame cijfers`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 78 KB
 12. Motie M125-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 105 KB
 13. Motie M126-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Borging toezicht op afstand luchtwassers`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 107 KB
 14. Motie M127-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorkom landbouwgif in de natuur`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 130 KB
 15. Motie M128-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 168 KB
 16. Vastgesteld besluit 48/20 Bestuursrapportage I-2020 233 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:10
 2. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:01
 3. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 15:44:16
 4. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:26
 5. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:11
 6. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:49:13
 7. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:39
 8. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:52
 9. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:50
 10. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:50:53
 11. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:21
 12. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 15:51:22
 13. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:47
 14. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:15
 15. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:53
 16. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 16:06:57
 17. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:10
 18. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:17
 19. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:07:21
 20. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 16:07:24
 21. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:29
 22. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:07:37
 23. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:08:24
 24. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:25
 25. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:08:28
 26. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:57
 27. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:08:58
 28. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:37
 29. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:09:38
 30. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:09:58
 31. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:10:03
 32. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:10:04
 33. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:37
 34. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:10:39
 35. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:10:46
 36. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:52
 37. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 16:11:04
 38. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:56
 39. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 16:12:03
 40. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:20
 41. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 16:12:22
 42. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 16:12:29
 43. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:14
 44. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 16:14:18
 45. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:13
 46. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:15:21
 47. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:13
 48. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 16:16:26
 49. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:39
 50. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:17:45
 51. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:14
 52. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:20:17
 53. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 16:20:22
 54. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:20:41
 55. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 16:21:18
 56. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:22
 57. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:36
 58. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:21:37
 59. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:26
 60. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:22:28
 61. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:22:44
 62. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:33
 63. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:23:34
 64. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:23:46
 65. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:27:10
 66. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:27:11
 67. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:05
 68. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:33
 69. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:28:36
 70. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:29:01
 71. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:19
 72. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:25
 73. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:30:26
 74. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 16:30:30
 75. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:30:41
 76. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 16:30:52
 77. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:57
 78. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:31:00
 79. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:31:19
 80. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:20
 81. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:32:22
 82. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:32:25
 83. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:32:48
 84. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:08
 85. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 16:33:12
 86. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:21
 87. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:33:26
 88. Chris Spooren 23651561 Begin spreekmoment 16:33:34
 89. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:30
 90. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:34:31
 91. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:34:57
 92. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:08
 93. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:35:33
 94. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:41
 95. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 16:35:46
 96. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:35:55
 97. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:00
 98. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:36:11

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

2.3.2 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 163 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/20 : Bestuursrapportage I-2020 3,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/20 : Investeringsschema 110 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/20 : Instellingsbesluit Reserve Organisatieontwikkeling 33 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/20 : 2e begrotingswijziging 2020 52 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en PVV Noord-Brabant over de Bestuursrapportage I-2020 2 MB
 8. Amendement A26-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 153 KB
 9. Motie M122-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorzorgsbeginsel beleid voor een betere luchtkwaliteit`, ingediend door de SP (VERWORPEN) 75 KB
 10. Motie M123-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Kringlooplandbouw`, ingediend door GroenLinks en PvdA (AANGEHOUDEN) 104 KB
 11. Motie M124-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Niet-duurzame biomassa uit de duurzame cijfers`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 78 KB
 12. Motie M125-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 105 KB
 13. Motie M126-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Borging toezicht op afstand luchtwassers`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 107 KB
 14. Motie M127-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorkom landbouwgif in de natuur`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 130 KB
 15. Motie M128-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 168 KB
 16. Vastgesteld besluit 48/20 Bestuursrapportage I-2020 233 KB

Sprekers

 1. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:53:07
 2. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:53:15
 3. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 16:53:40
 4. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:53:59
 5. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:54:04
 6. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:06

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.4 STEMMING

2.3.3 Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS 75 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS 38 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/20 : Concept Begroting 2021 GR KCV Brabant Noordoost 1,1 MB
 4. Vastgesteld besluit 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS 161 KB

Sprekers

 1. Stijn Roeles 10128902 Begin spreekmoment 16:59:09
 2. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:28
 3. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 17:00:31
 4. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:11
 5. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:01:16
 6. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:16
 7. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 17:02:21
 8. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:37
 9. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:03:42
 10. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:40
 11. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:55
 12. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 17:06:57
 13. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:07:39
 14. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:07:52
 15. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:53
 16. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:08:03
 17. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:35
 18. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 17:08:40
 19. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:42
 20. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 17:08:45
 21. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:03
 22. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 17:09:18
 23. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:20
 24. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:25

2.5 STEMMING

2.3.4 Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/20 : Nota van beantwoording zienswijzen (Ulvenhoutse bos) 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/20 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 207 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/20 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 764 KB
 6. Motie M129-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Behalen doelen natuurherstel Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, SP en PvdA (VERWORPEN) 86 KB
 7. Motie M130-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen verslechtering beschermde status Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 78 KB
 8. Motie M131-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen onomkeerbare stappen tot kabinetsreactie commissie Hordijk`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 93 KB
 9. Motie M132-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Handhaving bedrijven in werking zonder natuurvergunning`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 102 KB
 10. Vastgesteld besluit 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 267 KB

Sprekers

 1. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 17:10:38
 2. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:19
 3. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:24
 4. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:27

Ordevoorstel

2.3.6 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/20 : Aanvullende Passende Beoordeling en Notitie GOL Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase (d.d. 13 maart 2020) 2,8 MB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL 59 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mbt stikstof 128 KB
 6. Vastgesteld besluit 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 265 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:45
 2. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:13:17
 3. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:11
 4. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 17:15:15
 5. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:26
 6. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 17:18:29
 7. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:18
 8. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:19:22
 9. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:21:24
 10. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:21:30
 11. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:21:31
 12. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:45
 13. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:22:50
 14. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:24:36
 15. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:04
 16. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 17:25:12
 17. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:15
 18. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:25:25
 19. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:41
 20. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:26:46
 21. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:28:45
 22. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:48
 23. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:29:23
 24. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:29:43
 25. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:29:46
 26. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:11
 27. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:30:12
 28. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:52
 29. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:30:56
 30. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:31:29
 31. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:34:47
 32. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:34:49
 33. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:35:14
 34. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:52
 35. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:35:53
 36. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:19
 37. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:36:20
 38. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:52
 39. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:36:54
 40. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:11
 41. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:37:12
 42. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:27
 43. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:12
 44. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:38:14
 45. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:40
 46. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:38:42
 47. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:10
 48. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:39:22
 49. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:05
 50. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:40:10
 51. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:37
 52. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:40:45
 53. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:42
 54. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 17:41:45
 55. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:50
 56. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 17:41:52
 57. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 17:41:54
 58. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:41:57
 59. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:46
 60. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:42:49
 61. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:29
 62. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:43:33
 63. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:35
 64. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:43:50
 65. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:52
 66. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:43:59
 67. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:44:00
 68. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:44:08
 69. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:44:10
 70. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:44:16
 71. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:44:22
 72. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:44:51
 73. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:44:53
 74. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:45:02
 75. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:45:22
 76. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:45:24
 77. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:45:55
 78. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:45:56
 79. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:46:12
 80. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:46:13
 81. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:46:21
 82. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:46:25
 83. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:31
 84. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:43
 85. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:47:51
 86. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:48:43
 87. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 17:48:48
 88. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:56
 89. Suzanne Otters-Bruijnen Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:52:11

2.5 STEMMING

Aanvang Schorsing