1 Statendag 12 juni 2020

2 09:00 UUR - 10:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

2.1 Economische Visie 2030

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Startbijeenkomst Economische visie 2030`

2.3 Statenmededeling Proces Economische Visie Brabant 2030

3 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

3.1 Aandeelhouderslening Enexis

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over `verstrekken Hybride Converteerbare Aandeelhouderslening aan Enexis` ten behoeve van de Agendavergadering van 18 mei 2020

3.3 Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 191 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis 58 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 37/20 : Achtergrondinformatie, aangeleverd door Enexis 3,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 37/20 : 20AHL168 – Verzoek van Enexis aan provincie Noord-Brabant 239 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 37/20 : Engelstalige Term Sheet + bijbehorende leningsdocumentatie (Enexis-convertible shareholder loan - 140420) 923 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 37/20 : Nederlandstalige samenvatting Term Sheet (Enexis shareholder loan – uitleg 150420) 122 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 37/20 : 20200422 Letter of Comfort Zanders – Proces Beschrijving 244 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 37/20 : 20200422 concept Letter of Comfort Zanders - Bevindingen 220 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 37/20 : Format mededeling voorgenomen collegebesluit 59 KB
 10. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen & bedenkingen en instemming aandeelhouderslening Enexis 59 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie Forum voor Democratie over lening aan Enexis 130 KB
 12. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis aan Enexis 102 KB

4 13:00 UUR - 14:30 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 12 juni 2020

4.2 Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB
 8. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28,9 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB

4.3 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020