Dit is een video/livestream over 3 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN deel 1/2

Nu aan het woord

Agendapunt

3 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

3.3.1 Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 133 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 27/20 : Raad van State 13-11-2019, 201606653/1/R2 (einduitspraak en tussenuitspraak) 587 KB
 4. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 7,4 MB
 5. Amendement A15-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (INGETROKKEN) 89 KB
 6. Amendement A15a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M21-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 105 KB
 8. Motie M22-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Behoud financiële impuls voor leefbaarheid van Moerdijk, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 100 KB
 9. Motie M23-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Overgebleven stikstofruimte niet zo maar weggeven, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 97 KB
 10. Motie M24-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Motie van afkeuring, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 11. Vastgesteld besluit 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB

Sprekers

 1. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:13:28
 2. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 14:13:39
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:18:26
 4. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 14:18:41
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:16
 6. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:21:26
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:23:06
 8. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 14:23:19
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:28:29
 10. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:28:53
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:31:42
 12. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:32:09
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:35:15
 14. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 14:35:36
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:36:00

Hervatten vergadering

3.3.1 Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 133 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 27/20 : Raad van State 13-11-2019, 201606653/1/R2 (einduitspraak en tussenuitspraak) 587 KB
 4. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 7,4 MB
 5. Amendement A15-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (INGETROKKEN) 89 KB
 6. Amendement A15a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M21-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 105 KB
 8. Motie M22-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Behoud financiële impuls voor leefbaarheid van Moerdijk, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 100 KB
 9. Motie M23-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Overgebleven stikstofruimte niet zo maar weggeven, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 97 KB
 10. Motie M24-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Motie van afkeuring, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 11. Vastgesteld besluit 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB

Sprekers

 1. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 14:47:27
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:57:22
 3. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 14:57:27
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:54
 5. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 14:58:56
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:03:45
 7. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:03:50
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:04:12
 9. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 15:04:14
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:08:56
 11. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 15:09:21
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:10:55
 13. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 15:11:03
 14. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:11:13
 15. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 15:11:17
 16. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 15:11:56
 17. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:13:12
 18. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:13:24
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:13:48
 20. Liesbeth Sjouw 8521883 Begin spreekmoment 15:14:31
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:15:01
 22. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 15:15:07
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:38
 24. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:17:44
 25. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 15:18:46
 26. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:19:29
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:20:01
 28. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 15:20:16
 29. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:21:37
 30. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 15:22:17
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:22:20
 32. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 15:22:21
 33. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:23:23
 34. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 15:23:34
 35. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:25:01
 36. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:25:15
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:26:04
 38. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 15:26:08
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:26:32
 40. Maikel Boon 22836214 Begin spreekmoment 15:26:43
 41. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:27:08
 42. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 15:27:12
 43. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:27:27
 44. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 15:27:35
 45. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:28:53
 46. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:29:00
 47. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:16
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:42
 49. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:43
 50. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 15:32:51
 51. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:36:36

Hervatten vergadering

3.3.2 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 213 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant Versie 2.1 244 KB
 4. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB
 5. Bijlage 1 herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant, versie 2.1 249 KB
 6. Motie M25-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Huursector en middensegment nieuwe woonvormen, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 119 KB
 7. Motie M26-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Extra ondersteuning middelgrote steden (M7), ingediend door D66 (VERWORPEN) 111 KB
 8. Motie M27-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 117 KB
 9. Motie M27a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 81 KB
 10. Motie M28-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en windparken, ingediend door PVV (VERWORPEN) 132 KB
 11. Motie M29-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen voorrang statushouders, ingediend door PVV (VERWORPEN) 85 KB
 12. Motie M30-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en migranten, ingediend door PVV (VERWORPEN) 111 KB
 13. Motie M31-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen transformatie cultuurcomplexen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 84 KB
 14. Motie M32-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Bouwbesluit, ingediend door PVV (VERWORPEN) 86 KB
 15. Motie M33-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Los van van gas los, ingediend door PVV (VERWORPEN) 92 KB
 16. Vastgesteld besluit 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 638 KB

Sprekers

 1. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:26
 2. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 15:52:30
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:56:29
 4. Kees de Heer 26523249 Begin spreekmoment 15:56:37
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:00:42
 6. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:00:50
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:03:39
 8. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 16:03:58
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:08:37
 10. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 16:09:20
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:12:53
 12. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:13:11
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:18:12
 14. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 16:18:32
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:21:49
 16. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 16:21:56
 17. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:55
 18. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:46:59
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:47:43
 20. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:47:49
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:49:18
 22. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:49:24
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:01
 24. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:50:02
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:11
 26. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:50:13
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:33
 28. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:50:35
 29. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:51:19
 30. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:51:22
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:52:00
 32. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 16:52:07
 33. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:52:31
 34. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:52:33
 35. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:52:42
 36. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:52:45
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:55:42
 38. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 16:55:55
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:56:46
 40. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 16:56:49
 41. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:56:53
 42. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:56:57
 43. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:57:53
 44. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:58:02
 45. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:58:49
 46. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:59:34
 47. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 16:59:37
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:00:47
 49. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 17:01:08
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:03:12
 51. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:03:16
 52. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:03:51
 53. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:03:57
 54. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:03:59
 55. Erik van Merrienboer 20992887 Begin spreekmoment 17:04:01
 56. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:05:34

Aanvang Schorsing

Hervatten vergadering

3.3.2 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 213 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant Versie 2.1 244 KB
 4. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB
 5. Bijlage 1 herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant, versie 2.1 249 KB
 6. Motie M25-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Huursector en middensegment nieuwe woonvormen, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 119 KB
 7. Motie M26-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Extra ondersteuning middelgrote steden (M7), ingediend door D66 (VERWORPEN) 111 KB
 8. Motie M27-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 117 KB
 9. Motie M27a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 81 KB
 10. Motie M28-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en windparken, ingediend door PVV (VERWORPEN) 132 KB
 11. Motie M29-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen voorrang statushouders, ingediend door PVV (VERWORPEN) 85 KB
 12. Motie M30-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en migranten, ingediend door PVV (VERWORPEN) 111 KB
 13. Motie M31-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen transformatie cultuurcomplexen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 84 KB
 14. Motie M32-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Bouwbesluit, ingediend door PVV (VERWORPEN) 86 KB
 15. Motie M33-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Los van van gas los, ingediend door PVV (VERWORPEN) 92 KB
 16. Vastgesteld besluit 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 638 KB

Sprekers

 1. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 17:16:19
 2. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 17:16:31
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:16:36
 4. Kees de Heer 26523249 Begin spreekmoment 17:16:39
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:16:41
 6. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 17:16:43
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:16:47
 8. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 17:16:50
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:18:04
 10. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 17:18:06
 11. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:20:06
 12. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:20:10
 13. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 17:21:03
 14. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:21:38
 15. Kees de Heer 26523249 Begin spreekmoment 17:21:41
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:22:20
 17. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:22:24
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:25:34
 19. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 17:25:40
 20. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:25:42
 21. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:25:45
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:25:46
 23. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:25:48
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:27:05
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:34:41
 26. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:34:43
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:36:12

3.3.3 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 155 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 58 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 09/20 : Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 “Waardengedreven digitaal transformeren” 445 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 09/20 : Informatievisie `Samen, Slim en Innovatief` (2015) 1,1 MB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie ChristenUnie-SGP over Datavisie 71 KB
 6. Amendement A16-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 , Data is mensenwerk, ingediend door de SP (AANGENOMEN) 75 KB
 7. Amendement A17-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Human centric design voor de Datavisie’ , ingediend door de GroenLinks (INGETROKKEN) 66 KB
 8. Motie M34-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 `Digitaal transformeren` ook voor Statenleden, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 69 KB
 9. Motie M35-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Onderzoek Waardevol Digitaliseren, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 87 KB
 10. Motie M36-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Brabantbrede inzet op restwarmtegebruik bij datacentra, ingediend door Partij voor de Dieren en D66 (AANGEHOUDEN) 128 KB
 11. Motie M37-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Oprichting ethische klankbordgroep, ingediend door GroenLinks en D66 (VERWORPEN) 95 KB
 12. Motie M38-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Human centric approach datavisie, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 80 KB
 13. Vastgesteld besluit 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 59 KB

Sprekers

 1. Robert Janssen 6007757 Begin spreekmoment 17:37:31
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:38:10
 3. Robert Janssen 6007757 Begin spreekmoment 17:38:21
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:42:40
 5. Marcel Thijssen 20040821 Begin spreekmoment 17:43:11
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:44:43
 7. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 17:44:49
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:46:57
 9. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 17:47:18
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:50:53
 11. Michiel Philippart 13885723 Begin spreekmoment 17:51:09
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:57:32
 13. Michiel Philippart 13885723 Begin spreekmoment 17:57:34
 14. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:58:16
 15. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 17:58:23
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:03:43
 17. Chris Spooren Chris Spooren Begin spreekmoment 18:04:04
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:05:54
 19. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 18:06:21
 20. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:08:07
 21. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 18:08:33
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:09:23
 23. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 18:11:35
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 18:12:42