1 Statendag 8 mei 2020

2 Beantwoording technische vragen Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

3 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

3.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

3.3.1 Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 133 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 27/20 : Raad van State 13-11-2019, 201606653/1/R2 (einduitspraak en tussenuitspraak) 587 KB Ga naar het dossier
 4. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 7,4 MB Ga naar het dossier
 5. Amendement A15-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (INGETROKKEN) 89 KB
 6. Amendement A15a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Borgen stikstofreductie voor de toekomst, ingediend door de SP (VERWORPEN) 79 KB
 7. Motie M21-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Moerdijk 1 beschikbaar maken voor logistiek, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 105 KB
 8. Motie M22-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Behoud financiële impuls voor leefbaarheid van Moerdijk, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 100 KB
 9. Motie M23-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Overgebleven stikstofruimte niet zo maar weggeven, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 97 KB
 10. Motie M24-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 27/20 Motie van afkeuring, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 11. Vastgesteld besluit 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 60 KB Ga naar het dossier

3.3.2 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 213 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant Versie 2.1 244 KB Ga naar het dossier
 4. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 49 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 1 herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 18/20 : Beheersstatuut ontwikkelbedrijf provincie Noord-Brabant, versie 2.1 249 KB Ga naar het dossier
 6. Motie M25-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Huursector en middensegment nieuwe woonvormen, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 119 KB
 7. Motie M26-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Extra ondersteuning middelgrote steden (M7), ingediend door D66 (VERWORPEN) 111 KB
 8. Motie M27-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 117 KB
 9. Motie M27a-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Natuurinclusief bouwen de norm, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 81 KB
 10. Motie M28-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en windparken, ingediend door PVV (VERWORPEN) 132 KB
 11. Motie M29-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen voorrang statushouders, ingediend door PVV (VERWORPEN) 85 KB
 12. Motie M30-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Woonomgeving en migranten, ingediend door PVV (VERWORPEN) 111 KB
 13. Motie M31-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Geen transformatie cultuurcomplexen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 84 KB
 14. Motie M32-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Bouwbesluit, ingediend door PVV (VERWORPEN) 86 KB
 15. Motie M33-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 18/20 Los van van gas los, ingediend door PVV (VERWORPEN) 92 KB
 16. Vastgesteld besluit 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties 638 KB Ga naar het dossier

3.3.3 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 155 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 58 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 09/20 : Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 “Waardengedreven digitaal transformeren” 445 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 09/20 : Informatievisie `Samen, Slim en Innovatief` (2015) 1,1 MB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie ChristenUnie-SGP over Datavisie 71 KB
 6. Amendement A16-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 , Data is mensenwerk, ingediend door de SP (AANGENOMEN) 75 KB
 7. Amendement A17-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Human centric design voor de Datavisie’ , ingediend door de GroenLinks (INGETROKKEN) 66 KB
 8. Motie M34-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 `Digitaal transformeren` ook voor Statenleden, ingediend door D66 en GroenLinks (VERWORPEN) 69 KB
 9. Motie M35-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Onderzoek Waardevol Digitaliseren, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 87 KB
 10. Motie M36-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Brabantbrede inzet op restwarmtegebruik bij datacentra, ingediend door Partij voor de Dieren en D66 (AANGEHOUDEN) 128 KB
 11. Motie M37-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Oprichting ethische klankbordgroep, ingediend door GroenLinks en D66 (VERWORPEN) 95 KB
 12. Motie M38-2020 Provinciale Staten 8 mei 2020 Statenvoorstel 09/20 Human centric approach datavisie, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 80 KB
 13. Vastgesteld besluit 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 59 KB

3.3.4 Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 527 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 25/20 : Concept-ontwerpbesluit omgevingsvergunning 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 25/20 : Concept verklaring van geen bedenkingen 58 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 25/20 : Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning 2,6 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 25/20 : Kadastrale tekening aanvraag omgevingsvergunning kadastraal 1 MB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 118 KB
 8. Vastgesteld besluit 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 201 KB

3.3.5 Statenvoorstel 44/20 Verantwoording fractiebudget Lokaal Brabant 2018

4 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 mei 2020