1 14:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

1.1 Extra vergadering Provinciale Staten 22 april 2020 - Benoemingsproces Commissaris van de Koning per 1 oktober 2020

1.2 STEMMING

Bijlagen

1.2.1 Statenvoorstel 28/20 Profielschets commissaris van de Koning Noord-Brabant

1.2.2 Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden 52 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden 88 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden 47 KB
 4. Vastgesteld besluit I 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden 86 KB
 5. Vastgesteld besluit II 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden 52 KB

1.2.3 Statenvoorstel 30/20 Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

1.3 SLUITING

Bijlagen

2 15:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en be√ędiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer A.J.M. Spooren

Bijlagen

2.3 Benoeming en be√ędiging van burgerlid H.J.W.C. Liebregts

Bijlagen

2.4 STEMMING

Bijlagen

2.4.1 Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 85 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 74 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 40 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/20 : Artikelsgewijze toelichting 41 KB
 5. Nota van Wijziging 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 57 KB
 6. Herzien Ontwerpbesluit I bij Nota van Wijziging 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 80 KB
 7. Beantwoording technische vragen diverse Statenfracties over Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 40 KB
 8. Vastgesteld besluit I 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 78 KB
 9. Vastgesteld besluit II 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant 49 KB

2.4.2 Statenvoorstel 19/20 Herbenoeming lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer

2.4.3 Statenvoorstel 12/20 Benoeming onafhankelijk voorzitter voor de Commissie Regionaal Overleg Budel en de Commissie Regionaal Overleg Seppe

2.4.4 Statenvoorstel 36/20 Benoeming loco-griffier van Provinciale Staten Noord-Brabant

2.4.5 Statenvoorstel 20/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 januari 2020

2.4.6 Statenvoorstel 26/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 februari 2020

2.4.7 Statenvoorstel 33/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 maart 2020

2.4.8 Statenvoorstel 24/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.4.9 Statenvoorstel 38/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.5 SLUITING

Bijlagen

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

4 Vastgestelde notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 april 2020