Dit is een video/livestream over 10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 30 AUGUSTUS 2019

Nu aan het woord

Agendapunt

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 30 AUGUSTUS 2019

10.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

10.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.M. Sjouw

10.3 Afscheid Statenlid mevrouw F.M. Dingemans

10.4 Benoeming en beëdiging van burgerlid mevrouw M.J.G.P. Surminski

10.6 BESPREEKSTUK

10.6.1 Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinci

10.7 STEMMING

10.7.1 Statenvoorstel 47/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 30 augustus 2019

10.7.2 Statenvoorstel 44/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 24 mei 2019

10.7.3 Statenvoorstel 45/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 mei 2019

10.7.4 Statenvoorstel 46/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

Einde vergadering