Dit is een video/livestream over 1 Vergadering Provinciale Staten

Nu aan het woord

Agendapunt

1 Vergadering Provinciale Staten

1.1 Opening van de vergadering / vaststellen van agenda

1.4 STEMMING

Einde vergadering