1 Statendag 24 mei 2019

2 09:30 UUR - 11:00 UUR INWERKPROGRAMMA

Bijlagen

2.1 Herhaling werkwijze en instrumenten PS

Bijlagen

3 11:00 UUR - 11:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:30 UUR - 12:00 UUR MEEDENKSESSIE COMMUNICATIEKADER 2019-2023

Bijlagen

5 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

6 12:00 UUR - 12:30 UUR INSTRUCTIEBIJEENKOMST EERSTE-KAMER VERKIEZING

Bijlagen

7 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 24 MEI 2019

Bijlagen

7.1 Opening van de vergadering / vaststellen van agenda

7.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

7.2.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 24 mei 2019 Jeugdzorg moet geen zorg zijn!, ingediend door Partij voor de Dieren

7.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

7.3.1 Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 161 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 13/19 : Jaarstukken 2018 inclusief bijlagenbundel 12,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 13/19 : Extra toevoegingen aan reserves 31 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 13/19 : Overhevelingen 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 13/19 : Accountantsverslag en Controleverklaring 1,8 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 13/19 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten (vast te stellen) 29,3 MB
 8. Bijlage 6a Statenvoorstel 13/19 : 2e Begrotingswijziging 2019 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 165 KB
 9. Bijlage 6b Statenvoorstel 13/19 : tussenrapportage begrotingsuitvoering waarin de begrotingswijziging is toegelicht 310 KB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording Onderzoeken en adviezen 2018 214 KB
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording zorgplicht archieven 103 KB
 12. Beantwoording technische vragen over Jaarstukken 2018 (PS 13/19) 15,7 MB
 13. Beantwoording aanvullende technische vragen over Jaarstukken 2018 (PS 13/19) 1,8 MB
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Jaarstukken (13/19) 79 KB
 15. Motie M2 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : verantwoording van de prestaties en de bestedingen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 63 KB
 16. Motie M3 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : adviesrapporten en onderzoeken systematisch publiceren op provinciale website, ingediend door de PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 40 KB
 17. Motie M4 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 13/19 : rechtmatigheidsverklaring voor alle inkoop >50k euro, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 58 KB
 18. Vastgesteld Besluit 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB

7.3.2 Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 104 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 48 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/19 : Toets begrotingen 2020 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 74 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/19 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 112 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODZOB 3,2 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief en Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 OMWB. 5,1 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 51 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODBN. 2,6 MB
 12. Vastgesteld besluit I 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Brabant Zuidoost (ODZOB) 46 KB
 13. Vastgesteld besluit II 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 46 KB
 14. Vastgesteld besluit III 21/19 Zienswijze op ontwerpbegroting 2020, de meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst Brabant Noordoost (ODBN) 47 KB

7.3.3 Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB) 70 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB) 42 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 24/19 : Aanbiedingsbrief ODBN 202 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 24/19 : Ontwerpbesluit aansluitovereenkomst ODBN - BIZOB 265 KB
 5. Amendement A1 Provinciale Staten 24 mei 2019 Statenvoorstel 24/19 : Geen EU-bemoeienis, maar zo efficiënt mogelijke inkoop, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 56 KB
 6. Vastgesteld besluit 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB) 42 KB

7.4 STEMMING

Bijlagen

7.4.1 Statenvoorstel 33/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 24 mei 2019

8 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 24 mei 2019