Dit is een video/livestream over 1 VERGADERING PROVINCIALE STATEN 27 MAART 2019

Nu aan het woord

Agendapunt

1 VERGADERING PROVINCIALE STATEN 27 MAART 2019

1.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

1.2 STEMMING

1.2.1 Statenvoorstel 23/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 27 maart 2019

1.2.2 Statenvoorstel 20/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019

1.3 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN TOELATING NIEUW TE BENOEMEN LEDEN PROVINCIALE STATEN

1.4 AFSCHEID STATENLEDEN DIE NIET TERUGKEREN IN DE NIEUWE BESTUURSPERIODE