1 Statendag 14 december 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

3 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Landbouw 14 december 2018

5 10:00 UUR - 10:15 UUR INSPREEKMOMENT EN AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

6 10:15 UUR - 11:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ENERGIE

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Energie 14 december 2018

7 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Lange termijn grondwaterbeleid

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Richting lange termijn provinciaal grondwaterbeleid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

7.3 Statenmededeling Voorbereiding themabijeenkomst grondwaterbeleid

7.4 Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid

Bijlagen

 1. Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid 125 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Trendanalyse grondwaterstands- en stijghoogtegegevens Maasstroomgebied (2012-2016), rapportnummer 2017.046, KWR, 2017. 14,9 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2a Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Inventarisatie rapport 19,3 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2b Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Methodiek rapport 7,6 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2c Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Analyse rapport 29,2 MB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid 104 KB Ga naar het dossier

7.5 Statenmededeling Informeren voortgang nieuw grondwaterbeleid

8 11:00 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) Platform Internationalisering 14 december 2018

9 12:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 188 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 86/18 : Energieagenda 2019-2030 2,2 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 86/18 : Formulier begrotingswijziging OKB Energieagenda 2019-2030 36 KB Ga naar het dossier
 5. Beantwoording technische vragen van Statenfractie van de VVD over Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 57 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording aanvullende technische vragen van Statenfractie van de VVD over Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030 42 KB Ga naar het dossier
 7. Amendement A1 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Monitor op uitvoering, ingediend door VVD, D66, PvdA en SP (AANGENOMEN) 112 KB
 8. Amendement A2 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagenda in de Amercentrale, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 9. Amendement A3 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagenda naar de volgende staten, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 45 KB
 10. Amendement A4 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energieagendamiddelen naar Thorium LFTR-ontwikkeling, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 118 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Onderzoek naar innovatieve energiebronnen, ingediend door VVD en 50PLUS (AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M2 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Open staan voor Thorium LFTR-ontwikkeling, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Stop de volksverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 103 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Ladder voor duurzaamheid, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 61 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M5 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Energie besparen dicht bij huis, ingediend door D66, CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 120 KB Ga naar het dossier
 16. Motie M6 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: CO2-doelen toevoegen aan de Energie uitvoeringsprogramma`s, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 182 KB
 17. Motie M6a Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: CO2-doelen toevoegen aan de Energie uitvoeringsprogramma`s, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 197 KB Ga naar het dossier
 18. Motie M7 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Doelmatig, concreet en meetbaar, ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 87 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M8 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Klimaatparagraaf, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 57 KB
 20. Motie M9 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 86/18: Onderzoek Energieopslag, ingediend door Lokaal Brabant, CDA en GroenLinks (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit 86/18 Energieagenda 2019-2030 51 KB Ga naar het dossier

9.3.2 Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie 113 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie 45 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 80/18 : Omgevingsvisie 43,6 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 80/18 : Plan-MER 24,9 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 80/18 : 1e Advies commissie m.e.r. 1,1 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 80/18 : Persbericht commissie m.e.r. 133 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 80/18 : Eindadvies commissie m.e.r. 658 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 80/18 : Advies Brabantadvies 250 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 80/18 : Nota van Inspraak en Wijzigingen 764 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 80/18 : Omgevingsvisiekrant 20,1 MB Ga naar het dossier
 11. Motie M10 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 80/18: Gezondheid & Omgevingswet, ingediend door PvdA, D66, VVD, SP, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 149 KB Ga naar het dossier
 12. Vastgesteld besluit 80/18 Brabantse Omgevingsvisie 44 KB Ga naar het dossier

9.3.3 Statenvoorstel 61/18 Achtste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

9.3.4 Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 220 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 82/18: Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotings-wijziging 2019 388 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 45 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 82/18: 4e en laatste begrotingswijziging 2018 (slotwijziging 2018) 37 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 82/18: 1e begrotingswijziging 2019 42 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3 Ontwerpbesluit 82/18: Totaal-overzicht begrotingssubsidies 2018 346 KB Ga naar het dossier
 7. Beantwoording technische vragen en aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over Statenvoorstel 82/18 4e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 102 KB Ga naar het dossier
 8. Amendement A5 Provinciale Staten 14 december 2018 Statenvoorstel 80/18: Geen volledige provinciale bijdrage aan POP3, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 51 KB
 9. Vastgesteld besluit 82/18 4e (Slot) begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 379 KB Ga naar het dossier

9.3.5 Statenvoorstel 90/18 Actualisatie gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer

9.3.6 Statenvoorstel 42/18 Verantwoording fractiebudgetten 2017

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 89/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 december 2018

9.4.2 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

Bijlagen

 1. Amendement A4 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: , ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, SP en VVD (AANGENOMEN) 139 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak 47 KB Ga naar het dossier
 3. Motie M7 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: toekomstplannen buurtbusvrijwilligers, ingediend door Lokaal Brabant, CDA, VVD, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, 50PLUS en PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 262 KB Ga naar het dossier
 4. Motie M10 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Vervolg voor OV-werkgroep, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 71 KB Ga naar het dossier
 5. Motie M11a Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Plank voor rolstoelgebruiker in de bus, ingediend door CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 159 KB Ga naar het dossier
 6. Motie M12 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Zero emissie geen beletsel, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 7. Motie M13a Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: P+R Knooppunten, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 134 KB Ga naar het dossier
 8. Vastgesteld besluit 68/18 Visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak 48 KB Ga naar het dossier

9.4.3 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

9.4.4 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

9.4.5 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 december 2018